ATAK sprej proti štěnicím a švábům 400ml s dlouhodobou účinností

 
 

Insekticidní sprej proti štěnicím, švábům a jinému lezoucímu hmyzu. Postřik začíná účinkovat po  6-12 hodinách a na hmyz působí po dobu 2-3 měsíců pokud není mechanicky odstraněn.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.2.2023
Cena 156 Kč bez DPH
189 Kč    
Kód produktu 17384
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Přípravky proti štěnicím
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku Atak sprej proti štěnicím 400 ml

Postřik určený k likvidaci štěnic, švábů a jiného lezoucího hmyzu v interiérech. Přípravek ve formě mikrokapsulí suspendovaných ve vodním roztoku naředěný vpřipravený k okamžiému použití. Může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových, zemědělských prostorách a také v nemocnicích (s výjimkou lůžkových oddělení), mateřských školách a jiných, a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření.

Návod k použití

Před použitím protřepejte nádobu s přípravkem. Postřik provádějte ze vzdálenosti 20–30 cm tak, aby byly  ošetřované plochy přípravkem důkladně pokryty. (např. konstrukce postele, podlahové lišty,zadní plochy obrazů, nábytku, ohyby čalouněných sedadel, pohovek všechny praskliny a trhliny), ve kterých se skrývají škůdci. Balení je určeno až na 8 m2.

poznámky k aplikaci

1. Před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidí a zvířata.
2. Postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy, se kterými mohou přijít do styku zvířata.
3. Chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo.
4. Před provedením dezinsekce je odstraňte z místnosti nebo pečlivě přikryjte.
5. Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami.
6. Vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny.
7. Zabraňte unášení přípravku průvany.
8. Nepostřikujte dětské postýlky a hračky.
9. Nepostřikujte díly strojů, instalací, elektromotorů apod.
10. Objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání.
11. Po práci umyjte důkladně vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte ústa a převlékněte oděv.
12. Vyprázdněný obal od přípravku dvakrát propláchněte menším množstvím vody. Výplachovou
vodu vystříkejte na povrchy dříve podrobené dezinsekčnímu zákroku. Obaly od přípravku neobsahují
zbytky ohrožující životní prostředí a je možno s nimi nakládat jako s ostatními odpady podléhajícími
tříděnému sběru odpadů.

První pomoc při zasažení

V případě, že dojde k vdechnutí přípravku proti hmyzu, přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, nechte jej v klidu a teple. Dojde-li k požití, vypláchněte důkladně ústa a vypijte alespoň 0,3 l vlažné vody. V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Zasáhne-li vás přípravek do očí, důkladně je vymývejte po dobu min. 15 min. pitnou vodu. Při zasažení kůže, místo důkladně opláchněte vodou. Dojde-li ke kontaminaci oblečení, vyperte ho. V případě přetrvávajících potíží v jakémkoli z uvedených případů, vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování přípravku

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0-30 oC.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
Skladovat v zastíněných místech. Zabraňte promrznutí přípravku.

Složení

Přípravek proti štěnicím a švábům ATAK 400ml obsahuje tyto účinné látky:

cifenotrin 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enylo)cyklopropankarboxylan.alfa.-kyjano- 3-fenoxybenzylu (zvyklostní název: Cyphenothrin). Obsah: 2,5 g/litr (0,25 % hmotnostních) cifenotrinu.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

Plastový obal s mechanickým rozprašovačem o objemu 400 ml.

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento insekticid nesmí kontaminovat potraviny, nápoje ani krmiva. Dbejte na to, aby povrchy, které přichází do kontaktu s potravinami atd. nebyly taktéž kontaminovány. Sprej neslouží k ošetření zvířat. Přípravek je zakázáno používat v rozporu s etiketou, k jiným účelům, jiným způsobem, či v rozporu s platnými právními předpisy.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Druh přípravku Postřik, Sprej
Objem 400 ml
Škůdce Štěnice, Hmyz, Šváby

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
5
Avatar autora | 7.2.2021
Výborně se aplikuje