Odpuzovače Deramax

Podle zpsobu napájení je možné pístroje rozdlit na:

1.Odpuzovae s bateriovým napájením
2.Odpuzova
e s napájením pomocí síového adaptéru

Bateriové odpuzovae:

V našich pístrojích využíváme speciální zapojení, které se v praxi prbhu mnoha let používání našimi zákazníky osvdilo. Jedná se o využití ultrazvukových impulz, které trvají velmi krátkou dobu (zlomek sekundy), ale jsou mimoádnintenzivní. Tak lze docílit dobré úinnosti pístroji pi omezení malou kapacitou napájecí baterie.

Odpuzovae s napájením pomocí síového adaptéru:

Pístroje napájené pomocí síového adaptéru generují velmi intenzivní ultrazvukové signály, které jsou modulovány více zpsoby. Signál v tchto pístrojích není perušovaný, ale mní se jeho kmitoet i intenzita (krompístroje DeramaxPlus, kde dochází pouze ke zmnkmitotu). 

Pokud je to možné doporuujeme odpuzovae napájené síovým adaptérem:

Pístroje napájené pomocí síového adaptéru mají jednak mnohonásobnvyšší výkon a jednak využívají vestavné moduly, které vhodnupravují základní signál, což také pispívá k vyšší úinnosti. Pokud je tedy možné použít odpuzovae napájené síovým adaptérem (z hlediska dostupnosti sít230V) doporuujeme použít tyto pístroje.

ím se liší odpuzovae z hlediska použití proti rzným druhm škdc:

Z hlediska použití proti rzným druhm škdc(i skupinám škdc) se pístroje liší pedevším použitým rozsahem kmitotv rámci optimalizace pro daný typ škdca ev. i rzným využitím modul, které upravují základní signály a které jsou využívány u odpuzovačů napájených síovým adaptérem.

 

Nejprodávanější

149
359011493590
Značky
Druh přípravku
Hmotnost
Škůdce
Značka

Stránka 1 z 1 - 16 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 16 položek celkem