Microtech - proti lezoucímu hmyzu CS 100 ml insekticid

 
 

Koncentrát pro tvorbu postřikového roztoku proti lezoucímu hmyzu. Má dlouhodobou účinnost díky inovativní technologii mikrokapslí. K ošetření plochy až 100 m².

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
29.11.2022
Cena 382 Kč bez DPH
462 Kč    
Kód produktu 41643
Značka UNICHEM
Kategorie Přípravky proti hmyzu
 

Charakteristika přípravku

Koncentrát k hubení lezoucího hmyzu jako jsou švábi a mravenci. Obsažené mikrokapsle zajišťují mimořádně dlouhodobou účinnost po dobu až 2 měsíců. Důvodem je speciální membrána mikrokapslí, která umožňuje pomalejší uvolňování aktivních látek. Mikrokapsle se navíc lepí na tělo hmyzu, což vede k lepšímu využití insekticidního přípravku tím, že hmyz je zanáší na jíné jedince v hnízdě a tak likviduje celé populace.

Postřik je určen k hubení lezoucích škůdců jako jsou švábi (Blatella germanica, Blatella orientalis) a mravenců (Losius niger) a to na místech, kde se nežádoucí hmyz nachází a pohybuje - praskliny ve zdech, podél dolní části stěn uvnitř budov. Můžeme aplikovat i na vnější stěny budov.

Výrobek je odolný proti účinkům světla a také při vyšších teplotách.

Návod

Před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata. Před použitím nádobku s přípravkem protřepejte.

Doporučená koncentrace aplikační kapaliny pro potírání větší populace:
na hladkých površích jako dřevo, sklo nebo keramika - rozpusťte 100 ml přípravku v 5 l vody. Hotový roztok vystačí cca na 100 m²
na porézních površích jako betonové podklady apod. -  cca 125 ml přípravku v 5 l vody. Hotový roztok vystačí cca na 100 m²

Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami. Nepostřikujte dětské postýlky a hračky.

První pomoc při zasažení

Poškozenou osobu vytáhneme z kontaminované oblasti na čerstvý vzduch respektive dobře větrané místo, zajistíme základní
životní funkce a ochráníme ji před mrazem respektive horkem. V případě stavu bezvědomí nedávat nikdy nic poškozenému do
úst a nevyvolávat zvracení. Ukažte lékaři Bezpečnostní list a štítek.
Při nadýchání:
Přiveďte pacienta na čerstvý vzduch - odveďte jej z nebezpečné oblasti. Při zástavě dechu je nutno provést umělé dýchání. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Znečistěný oděv a obuv odstranit. Zasažená místa na kůži důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při projevení příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Neprodleně oči vypláchněte pod tekoucí vodou, přičemž držte oči otevřené. Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Ústa pořádně vypláchněte vodou. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři ukažte Bezpečnostní list nebo štítek.

Skladování přípravku

Uchovávejte na suchém a dobře větraném místě, v původním obalu, mimo potravin a dosahu dětí. Přípravek nesmí zmrznout.

Složení

Tetramethrin 4 %, permethrin 8 %, piperonyl butoxid 8 %

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

100 ml v plastové lahvičce s odměrkou

Upozornění související s bezpečností

GHS-pictogram-pollu.svg.png100px-GHS-pictogram-silhouette.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

 • 002146 ATAK Sprej proti stenicim a svabum 400ml Kód: 17384
  ATAK sprej proti štěnicím a švábům 400ml s dlouhodobou účinností
  Skladem Značka: AgroBio OPAVA Záruka: 2 roky

  Insekticidní sprej proti štěnicím, švábům a jinému lezoucímu hmyzu. Postřik začíná účinkovat po  6-12 hodinách a na hmyz působí po dobu 2-3 měsíců pokud není mechanicky odstraněn.

  Původně: 224 Kč
  Ušetříte: 54 Kč (–24 %)

  170 Kč
 • BROS 007 Mravenci a jiny lezouci hmyz 500ml (0450) Kód: 19353
  Bros - 007 mravenci a jiný lezoucí hmyz ničí celá mravenčí hnízda
  Skladem Značka: BROS Záruka: 2 roky

  Jed na mravence s dlouhodobým účinkem (až 12 týdnů od aplikace) s inovativní technologií mikrokapslí umožňuje zničit celou mravenčí kolonii. Při kontaktu s přípravkem se mikrokapsle na mravence přilepí a tak jed daný jedinec přepraví do hnízda a na další jiné mravence. Tento mechanismus fungování (tzv. domino efekt) umožňuje zničit celé mravenčí hnízda. Přípravek likviduje mravence a další lezoucí hmyz v domácnostech, na terasách, chodnících, cestách apod.

  137 Kč
 • BROS Sprej proti lezoucimu hmyzu 400 ml(0084) Kód: 19488
  Bros - sprej proti lezoucímu hmyzu 400 ml Insekticidní spray účinně likvidující lezoucí hmyz
  Skladem Značka: BROS Záruka: 2 roky

  Insekticidní sprej pro okamžitou likvidaci lezoucího hmyzu jako jsou švábi, mravenci, brouci, blechy, rybenky, atd.

  95 Kč
 • Biokill insekticid 1000 ml - Přípravky proti hmyzu > Přípravky proti mravencům Kód: 24185
  Biokill insekticid 1000 ml (zásobní balení)
  Vyprodáno Značka: Bioveta, a.s. Záruka: 3 roky

  Zásobní balení anitiparazitního a repelentního přípravku Bioveta Bio Kill 1000 ml lze použít k doplnění do postřikové nádoby. Postřik se používá k likvidaci lezoucího i létacího hmyzu. Bioveta Bio Kill 1000 ml je účinný proti proti mravencům, roztočům, blechám, štěnicím, švábům, rusům, vosám, rybenkám, mouchám, komárům i škůdcům potravin a tkanin.

   

  297 Kč
 • 002151 Atak Deltacaps 50 CS 50ml Kód: 17289
  Atak DeltaCaps 50ml Univerzální insekticid s dlouhou dobou účinností
  Skladem Značka: AgroBio OPAVA Záruka: 2 roky

  Koncentrát pro tvorbu postřikového roztoku proti lezoucímu hmyzu jako jsou mravenci,blechy, rybenky či štěnice. ATAK Delta Caps 50 ml vystačí na ošetření 100 m² plochy. Účinné látky se ani po čase z roztoku neodpařují, díky čemuž přípravek působí dlouhodobě po jeho použití.

  302 Kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: