ATAK MikroCif 10MC 50ml insekticidní koncentrát účinně hubící rusa domácího a jiný lezoucí hmyzu

 
 

Insekticidní koncentrát určený k přípravě roztoku účinně hubícího rusa domácího a jiného lezoucího hmyzu při sanitární hygieně. Inovativní složení ve formě mikrokapsulí je bez zápachu. Díky novému složení má přípravek delší dobu účinnosti po provedeném postřiku a to až 2-3 měsíce. Při doporučeném dávkování jedno balení tohoto přípravku vystačí na výrobu aplikační kapaliny k ošetření plochy cca 40 m².

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
31.1.2023
Cena 244 Kč bez DPH
295 Kč    
Kód produktu 17364
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Přípravky proti švábům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Jedná se o insekticidní koncentrát určený k přípravě roztoku účinně hubícího rusa domácího (známého také jako švába domácího) a jiného lezoucího hmyzu při sanitární hygieně. Inovativní složení ve formě kapsulí je bez zápachu, což umožňuje diskrétní použití přípravku na místech, kde není žádoucí zápach. Přípravek začíná účinkovat po 6-12 hodin. Díky novému složení má přípravek delší dobu účinnosti po provedeném postřiku a to až 2-3 měsíce pokud se nesetře. Může být používán v obytných, veřejných, kancelářských , skladových, zemědělských prostorách a také v nemocnicích ( s vyjímkou lůžkových oddělení), mateřských školách a jiných, a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření. Při doporučeném dávkování jedno balení tohoto přípravku vystačí na výrobu aplikační kapaliny k ošetření plochy cca 40 m².

Návod k použití

Před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata. Před použitím nádobu s přípravkem protřepejte. Do nádoby postřikovače nalejte cca 1/3 vypočteného množství vody a přidejte příslušné množství přípravku. Důkladně promíchejte a následně přidejte zbývající množství vody a opět promíchejte a natlakujte postřikovač.

Doporučená koncentrace aplikační kapaliny: 2,5 % (50 ml prostředku na 2 l vody). Pro ošetření 1m² plochy vystačí 50 ml vzniklého roztoku. Zhotovený roztok musí být spotřebován o nejrychleji, nemůže být ponechána na druhý den. Postřik aplikujte na místa největšího výskytu a hnízdišť: spodní části stěn, plochy kolem podlahových lišt, v okolí vodovodních a topných trubek, za skříňkami, dřezy, vanami, zadní stěny nábytku a veškeré škvíry a štěrbiny, které jsou úkrytem hmyzu. 

Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami. Nepostřikujte dětské postýlky a hračky.

Po uplynutí 24-48 hodin od dezinsekce je nutno smýt přípravek z povrchů, se kterými má přímý styk uživatel. Na ostatních plochách přípravek musí zůstat. Po zákroku je nutno místnosti vyvětrat.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Osobu se symptomy otravy vdechnutím umístěte na čerstvý vzduch nebo na dobře ventilované místo. Zajistěte, aby nedošlo u ní k podchlazení.
Při styku s kůží: Potřísnění kůže, především na citlivých místech, např. v obličeji, může způsobit svědění, pálení nebo brnění. Pokožku ihned oplachujte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se objeví jakékoliv podráždění pokožky, vyhledejte lékaře
Při zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky. Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody po dobu cca 15 minut. Neprodleně vyhledejte očního lékaře.
Při požití: V případě podezření na otravu ihned zavolejte lékaře.
POZOR! Osobám v bezvědomí nepodávejte žádné tekutiny ani jídlo ani nezkoušejte vyvolat
zvracení!

U otrávených osob lze pozorovat: zvýšenou nervozitu, alergické reakce, úzkostné stavy, brnění při doteku, porucha koordinace pohybů (ataxie), křeče. Při požití je třeba provést výplach žaludku. Vniknutí přípravku do plic může způsobit příznaky zápalu plic. Postiženou osobu umístěte na čerstvý vzduch nebo na dobře ventilované místo. Provádějte symptomatickou léčbu. Pokud se vyskytnou alergické reakce, léčit antihistaminiky.

Skladování přípravku

Uchovávejte pouze v původním těsně uzavřeném obalu. Skladujte při teplotě nepřesahující 0-30 oC.

Složení

Obsah účinných látek: 100 g/dm3 (10%) cyfenothrin Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate (Cyphenothrin) (insekticid ze skupiny umělých pyrethroidů).

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

50 ml koncentrátu

Upozornění související s bezpečností

Dezinsekční zákroky se v žádném případě nesmějí provádět za přítomnosti nemocných, dětí, těhotných a kojících žen. Nedoporučuje se použití přípravku v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

Varování
Věty popisující druhy rizik:

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.