Atak fumigator 20g AgroBio Atak fumigator 20 g

 
 

Vodou aktivovaná dýmovnice pro rychlé hubení hmyzu v interiéru. Zabije veškerý hmyz od roztočů přes mravence, až po moly, vosy a šváby.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
10.2.2023
Cena 494 Kč bez DPH
598 Kč    
Kód produktu 17084
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Přípravky proti molům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku atak fumigator

Vodou aktivovaný fumigator umožňuje ZCELA vyhubit hmyz bez nebezpečí požáru nebo výbuchu. Po aktivaci fumigatoru dojde k rozptýlení suchého kouře, který se rychle rozšiřuje v ošetřovaných prostorách. Velmi jemné částečky kouře proniknou do každé škvíry a praskliny a hubí tak i dobře schovaný hmyz.

Tato dýmovnice má zpožděné rozptýlení aktivní složky. Kouř se začne uvolňovat několik sekund po aktivaci fumigatoru vodou. Díky tomu je použití dýmovnice velice bezpečné, protože umožňuje osobě provádějící fumigaci vyhnout se styku s kouřem.

Účinnost je rychlá a úplná; uvolněný kouř nezanechává na povrchu skvrny ani zbytky. Může se používat na ošetření místností, kde jsou uloženy citlivé předměty (knihy, ...). Kouř nezanechává skvrny ani na stěnách, ošacení, textiliích apod.

Velké výhody atak fumigatoru jsou jednoduché a bezpečné použití. Přípravek nezpůsobuje požár, neobsahuje hnací plyn a má zpožděné rozptýlení kouře. Vznikající suchý kouř má výbornou penetrační schopnost. Rychlý účinek a vysoká účinnost. Není mastný, nezanechává rezidua ani skvrny.

CÍLOVÉ OBJEKTY: Lezoucí hmyz a larvy (šváby, blechy, moli, brouci, pavouci, mravenci a další), Létavý hmyz a larvy (mouchy, komáři, moli, vosy, sršni a další), Prachoví roztoči.

Návod k použití atak fumigator 20g

Před použitím fumigatoru z místnosti odstraňte všechna zvířata a zabraňte styku dýmu s potravinami.

  1. Odtrhněte červenou hlimíkovou krycí fólii z plastové dózy.
  2. Vyjměte z plastové dózy dýmovnici a vybalte ji z hliníkového obalu
  3. plastovou dózu naplňte vodou po vyznečenou rysku (asi 1cm)
  4. Do vody vložte dýmovnici červenou stranou nahoru
  5. Opusťte místnost
  6. Dým nechte v místnosti působit minimálně 2 hodiny

 

Dávkování atak fumigatoru

Při použití na lezoucí hmyz který je odolnější je doporučeno použití maximálně na 110což je při běžném výšce místnosti přibližně 45m².

Při použití na létající hmyz maximálně na 250což je při běžném výšce místnosti přibližně 100m².

Skladování přípravku atak fumigator 20g


Skladujte v originálních uzavřených obalech, na suchých a dobře větraných místech, oddělené od potravin, nápojů, krmiv a hnojiv, mimo dosah dětí, nepovolaných osob a domácích zvířat.

Složení atak fumigator 20g

účinná látka: cyfenothrin 72g/kg

Doba použitelnosti atak fumigator

 2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento insekticid nesmí kontaminovat potraviny, nápoje ani krmiva. Dbejte na to, aby povrchy, které přichází do kontaktu s potravinami atd. nebyly taktéž kontaminovány. Přípravek se nesmí používat v místnosti kde jsou lidénebo zvířata. Přípravek je zakázáno používat v rozporu s etiketou, k jiným účelům, jiným způsobem, či v rozporu s platnými právními předpisy.

  100px-GHS-pictogram-silhouette.svg100px-GHS-pictogram-acid.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg

NEBEZPEČÍ

Označení rizik
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H334 Může vyvolat příznaky alergie, nebo astmatu nebo dýchací potíže při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Preventivní opatření
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo etiketu přípravku po ruce.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103  Před použitím si přečtěte etiketu.
P261 Zamezte vdechování dýmu.
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 PŘI KONTAMINCI KŮŽE: Odložte veškeré kontaminované
oblečení. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P309+P311  PŘI expozici nebo pokud se necítíte dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P341  PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý přípravek seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s právními předpisy.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Hmotnost 0.3 kg
Druh přípravku Dýmovnice, Jed
Hmotnost 20 g
Škůdce Mravenec, Vosa, Komár, Sršeň
Značka AgroBio OPAVA
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
P Avatar autora ŠTĚNICE 18.8.2022 05:40
Dobrý den ,objednaly jsme si i postřik i dýmovnici a máme nejdříve použít dýmovnici a až pak postřik nebo naopak? Děkujeme za odpověď.
Odpovědět
A Avatar autora ŠTĚNICE 1.11.2022 13:26
Dobrý den, nedjdřív použijte dýmovnici. Po použití vyvětrat, dá se vysát a utřít prach. Poté použijte postřik. Postříkané plochy nevysávejte ani nevytírejte. Protect je pro štěnice toxický i několik dní po zaschnutí.
TL Avatar autora Chata z drevenych bednicek :-) 17.4.2022 21:40
Dobry den, mam chatu postavenou z drevenych bednicek. V jedne mistnosti se objevili mravenci a zrejme maji hnizdo v bednickach. Dostane se tento pripravek i dovnitr, pripadne jaky byste doporucili? Predem dekuji
Odpovědět
A Avatar autora Chata z drevenych bednicek :-) 12.8.2022 12:10
Dobrý den, přípravek se dostane do mezer a skulin, ale ne příloš hluboko. Lepší asi bude použít postřik s dlouhou dobou působnosti. Např atak deltacaps.
L Avatar autora Použití v 1.patře, jak zajistit potraviny v kuchyni v přízemí ? 10.10.2020 21:18
Dobrý den, dýmovnici chci použít pouze v jedné místnosti v domě, pokoj o velikosti cca 26 m2. Tento pokoj se nachází v 1.patře montovaného rod. domu. Je nutno nějak utěsnit např. dveře, nebo pode dveřmi ? Dole v přízemí je kuchyně a v kuch. lince za zavřenými dvířky i nějaké potraviny, jako mouka, cukr apod.., potraviny v lednici. Je nutno tyto potraviny odnést mimo dům a nebo je možno nechat na místě, když kuchyně je v přízemí, za zavřenými dveřmi a pokoj který chci deratizovat je nahoru po schodišti v prvním patře za dalšími dveřmi ? Nakolik dým je schopen prostoupit celým domem, je nutno na ty dvě hodiny opustit celý dům, nebo stačí dobře uzavřít, případně zatěsnit pouze tu jednu místnost ? Předem děkuji za Váš čas a odpověď.
Odpovědět
A Avatar autora Použití v 1.patře, jak zajistit potraviny v kuchyni v přízemí ? 6.12.2020 16:01
Dobrý den, většinou stačí zavřít případně lehce utěsnit dveře místnosti kde budete fumigatopr používat.
M Avatar autora Použití v bytě se zvířaty 13.2.2019 10:55
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s použitím přípravku v domácnosti se zvířaty? Chápu, že při jeho použití se zvířata v místnosti vyskytovat nesmí, ale potom? Jsou pro ně povrchy ošetřené tímto přípravkem toxické? Např. pelíšky? Musím je pak vyprat, před tím, než do bytu zvířata znovu pustím? Konkrétně se mi jedná o kočky. Děkuji za odpověď.
Odpovědět
A Avatar autora Použití v bytě se zvířaty 13.2.2019 15:42
Dobrý den, dýmovnici nechte v místnosti minimálně 2 hodiny. Potom stačí vyvětrat a můžete místnost normálně obývat. Pelíšky zvířat doporučuji vyprat na 60 stupňů (ne kvuli dýmovnici ale kvůli možným vajíčkům blech, štěnic nebo jiného hmyzu) Jinak je dobré vysát podlahu předtím než zvířata do bytu pustíte.
Avatar autora Červotoč v celěm domě 7.11.2018 06:27
Dobrý den, pravě jsem koupil starý dům, kde je červotoč v podstatě všude. Je tento přípravek vhodný na jeho likvidaci? Dostane se i do trámů atd.? Kolikrát je v takovém případě ideální aplikaci opakovat a v jakém časovém rozmezí? Je účinek větší, pokud použiju více dýmovnic, než uvádíte v manuálu? Díky Čechák
Odpovědět
A Avatar autora Červotoč v celěm domě 7.11.2018 12:03
Dobrý den, na červotoče v trámech vám dýmovnice nepomůže. Dírkami se dostane pouze do okrajových částí dřeva, ale červotoči uvnitř trámu to přežijí. Budete muset trámy natřít lignofixem, a i po nátěru bude trvat hodně dlouho než červotoč ve dřevě kompletně vymře.
D Avatar autora Červotoč 10.9.2018 10:04
Dobrý den, chtěla bych se zeptat , když přípravek použijí v dřevěném domku pro zvířata (slepice,kachny a husy) o rozměru 3 x 6 m mám ještě uděla nějakou údržbu po odvětrání ? A jak je to s vajíčkama v hnízdě? Kachnu vypustím ven, ale s vejci se hýbat nesmí. Mám je raději něčím přikrýt? Děkuji
Odpovědět
P Avatar autora 25.7.2018 14:05
Dobrý den,chtěla bych se zeptat zda je tento přípravek vhodný do bytu a zda je účinný na pavouky.Mám opravdu strašnou fobii a jsem těhotná ,přestěhovali jsme se a našla jsem už 4 pavouky málem jsem omdlela.Předem děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne.
Odpovědět
A Avatar autora 25.7.2018 14:09
Dobrý den, ano dýmovnice je určená pro použití v bytech a domech. Jen nesmíte mít v pokojích požární hlásiče - ty by se musely vypnout nebo přelepit. Dýmovnice zabije veškerý hmyz v místnosti včetně pavouků. Petr Helekal
G Avatar autora spizni cervotoc 20.4.2018 12:54
Dobry den objevily se nam spižni cervotoci.Mohu pouzit fumigator ATAK a jak je to prosim vas s oblecenim ve skrinich?Mame otevrenou kuchyn,tudiz nemohu zavrit dvere. Moc dekuji za odpoved
Odpovědět
A Avatar autora spizni cervotoc 20.4.2018 14:27
Dobrý den, Fumigator použít můžete hmyz zahubí. Ale nesmí se dostat do kontaktu s potravinami. Veškeré otevřené potraviny jako je mouka, cukr, načaté balení těstovin, prostě vše co není hermeticky uzavřeno by se muselo po použití fumigatoru vyhodit. Veškeré nádobí a příbory je potřeba po použití fumigatoru opláchnout. Oblečení nevadí to můžete po dámení normálně bez vyprání nosit.
M Avatar autora Štěnice 20.3.2018 08:11
Lze od přípravku očekávat i hubení štěnic při jejich případném výskytu? Dívala jsem se, že účinná látka je stejná i ve stejné koncentraci jako v přípravku na hubení stěnic. Děkuji M
Odpovědět
A Avatar autora Štěnice 21.3.2018 07:34
Dobrý den, ano fumigator by měl zabít veškerý hmyz od roztočů až po šváby. U štěnic je problém s jejich vajíčk, které žádná dýmovnice zabít nedokáže. Proto je potřeba následně použít postřik, který na štěnice účinkuje i po zaschnutí. V nabídce máme Protect na štěnice a blechy který je pro štěnice toxický po dobu asi 14 dnů od aplikace a měl by zabít i štěnice vylíhnuté z ukrytých vajíček. Ideální je postřik po 14 dnech ještě jednou zopakovat.
I Avatar autora Bezpečnost pro děti 3.3.2018 22:03
Dobrý den, chci se zeptat, po použití nezůstává na površích nic jedovatého, vzhledem k lezoucímu malému dítěti? Ani nijak jinak nepůsobí při vdechování atd.? A vyhubí pouze stávající hmyz, nepůsobí preventivně? Děkuji. I.K.
Odpovědět
A Avatar autora Bezpečnost pro děti 5.3.2018 09:43
Dobrý den, při použití dýmovnice nesmí být v místnosti žádný člověk ani zvíře. Po minimálně 2 hodinách můžete do místnosti vstoupit a je potřeba krátce intenzivně vyvětrat. Pokud se v místnosti bude pohybovat malé dítě, určitě vysajte a vytřete všechny povrchy se kterými se dostane do styku. Dýmovnice zahubí jen živý hmyz který je v místnosti v době aplikace. JAko prevence neslouží. Jako prevence se dá použít například postřik Protect, který je pro hmyz toxický ještě asi 14 dní po zaschnutí. Petr Helekal
V Avatar autora Větrání 22.2.2018 11:44
Chtěla bych se zeptat jak je to s větráním?
Odpovědět
A Avatar autora Větrání 22.2.2018 12:50
Dobrý den, při použití dýmovnice je potřeba zavřít všechna okna a dveře a nechat dým v místnosti působit minimálně 2 hodiny. Potom můžete do místnosti vstoupit a je dobré hned otevřít okna a krátce ale intenzivně (okna dokořán) vyvětrat. Potom už můžete v místnosti normálně fungovat.
V Avatar autora 22.2.2018 11:15
Dobrý den chtěla bych vědět na kolik M3 vystačí tato jedna dýmovnice, děkuji
Odpovědět
A Avatar autora atak fumigator-plocha 22.2.2018 12:49
Dobrý den, děkuji za dotaz. Je to uvedeno na obale dýmovnice, ale na stránkách nám tato informace chybí. Hned to tam doplním. Při použití na lezoucí hmyz je doporučeno použití maximálně na 110m³ Při použití na létající hmyz maximálně na 250m³
A Avatar autora Dotaz na produkt ATAK fumigator 12.2.2018 07:50
Dobrý den, Zakoupil jsem ve vašem obchodě produkt ATAK fumigator. Před jeho aplikací bych se ještě rád dotázal na následující : 1) V případě hraček je třeba je všechny uklidit, nebo po aplikaci umývat ? 2) V případě aplikace v kuchyni je potřeba uklidit všechno jídlo pryč? Jídlo v lednici je chráněno, nebo je lépe ho také odklidit ? Předem děkuji
Odpovědět
A Avatar autora Dotaz na produkt ATAK fumigator 13.2.2018 07:48
Dobrý den, pokud jsou v místnosti hračky, tak je dobré je dát pryč, případně je po aplikaci fumigátoru vyporat nebo umýt. Pokud používáte fumigator v kuchyni, nesmí se dostat k žádným potravinám které nejsou vzduchotěsně uzavřené. Potraviny je potřeba před fumigací odnést pryč, nebo je zavázat do igelitového pytle. Potravinám v lednici nic nehrozí tam se dým nedostane. Po použití v kuchyni je potřeby umát všechno nádobí a příbory. Oblečení ani povlečení prát nemusíte.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
5x
4
0x
3
0x
2
0x
1
1x
5
Avatar autora | 28.9.2021
+ Účinný
+ Snadné použití

5
Avatar autora | 19.10.2018
Působilo to i na schovaná sedmitečná slunéčka ve škvírách půdy. Příště ale uposlechnu návod na množství vody (opravdu dodržet množství !!), jinak se zkrátí délka reakce látky.
1
Avatar autora | 26.7.2018
*Plusy? O žádném nevím Mínusy. Nekupujte to, pokud máte náhodou štěnice. Tento šmejd na ně vůbec nepůsobí!
5
Avatar autora | 26.6.2018
Použila jsem fumigator proti šatním molům v ložnici. Fungoval přesně podle návodu. Moli se už neobjevili, tak byl zásah asi úspěšný. Nezbyl žádný zápach v textilu ani jiné pozůstatky v místnosti. Není nic, co bych vytkla.
5
Avatar autora | 3.4.2018
Při dodržení postupu bezpečný; nezanechává stopy na vybavení. Je potřeba odstranit okrasné rostlinstvo, květiny, ovoce a zeleninu, ty působení plynu nepřežijí.
5
RH Avatar autora | 12.2.2018
Spokojenost po použití v bytě který jsme pronajímali a který byl zamořen šváby jsme nevěřili vlastním očím kolik mrtvých brouků leželo na podlaze.