ATAK Aerosol proti štěnicím GERANIOL 400 ml sprej proti štěnicím

Kód: 17108
416 Kč 344 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Sprej na hubení štěnic, včetně jejich vajíček. Hubící účinek nastává ihned a přetrvá po dobu 3 týdnů. Hubí i blechy, moly, komáry. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku ATAK Aerosol proti štěnicím GERANIOL 400 ml


Sprej s přírodní učinnou látkou Gersaniol k hubení štěnic, včetně jejich vajíček má okamžitý hubící účinek a přetrvá po dobu 3 týdnů. Pro použití v domácnosti a hotelnictví. Přípravek může být aplikován v obývacích pokojích, ložnicích, na matrace, postele, okolí postele, na noční stolky, okolo stěn, v šatních skříních, na závěsy, do mezer v parketách a na další napadená místa, či denních úkrytů hmyzu.

Přípravek je účinný nejen proti štěnicím na všechna vývojová stádia (dospělci, vajíčka, nymfy), ale také na mravence, blechy, potravinové moly, šatní moly (dospělci, nymfy), octomilky, mouchy, šváby, ruměnice pospolné, rybenky domácí, stínky obecné, komáry (i komáry Aedes aegypti = tropický druh komára, který je hlavní přenašeč virů žluté zimnice, chikungunya, dengue anebo Zika)

Návod k použití

Aplikujte přípravek formou postřiku na textil a jiné plochy ze vzdálenosti 20-30 cm. Je důležité, aby byl textil zcela smáčen přípravkem. Poté nechte mokré oblasti uschnout po dobu cca. 2 hodin a vyluxujte je, nebo pokud je to možné vyperte textil v pračce. Zopakujte aplikaci nejpozději po 1 týdnu.
Poté je další aplikace nezbytná pouze v případě, že dojde k novému napadení hmyzu.

Dávkování: stiskněte stříkací zařízení na cca. 20 sekund na 1 m² (= 20-30 ml / 1 m²).

Poznámka: Před vlastní aplikací doporučujeme zakrýt všechna místa, která nemají být ošetřena. Aplikovaný přípravek lze jednoduše odstranit vodou a malým množstvím saponátu.

První pomoc při zasažení

Obecná upozornění: Ihned odstraňte kontaminovaný oděv.
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, pří obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a poradit se s lékařem.
Při požití: Bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa. Ihned vyhledat lékaře.
LÉKAŘSKÁ POMOC: V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Skladování

Skladovat v původním obalu, těsně uzavřený, v dobře větraných prostorách. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od oxidačních činidel, potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

Složení

30 g/kg Geraniol

Doba použitelnosti

3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech

Balení

400 ml aerosolu ve spreji

Upozornění související s bezpečností;

100px-GHS-pictogram-flamme.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Zvláštní značení u speciálních směsí:
EUH208 Obsahuje geraniol. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky proti štěnicím
Druh přípravku: Sprej
Objem: 400 ml
Škůdce: Mol, Octomilka
Značka: AgroBio OPAVA

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: