Dobol fumigator 20g dýmovnice na hubení hmyzu

 
 

Dýmovnice Dobol Fumigator pro úplné vyhubení veškerého hmyzu od roztočů, přes štěnice až po šváby. Doba fumigace 3 hodiny.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.2.2023
Cena 312 Kč bez DPH
378 Kč    
Kód produktu 13030
Značka Kwizda-biocides
Webová stránka značky kwizda-biocides.com/en/we...
Kategorie Přípravky proti štěnicím
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku dobol fumigator 20g

Dýmovnice v plastovém kelímku po aktivaci ze sebe postupně uvolňuje suchý insekticidní kouř. Díky dýmu se jemné částečky aktivní látky šíří a pronikají do všech zákoutí a škvír.

Dýmem šířená účinná látka cyphenothrin (syntetický pyretroid), působí kontaktně na lezoucí i létající hmyz. Při kontaktem s ní dochází u škůdců k narušení jejich nervového systému a následnému rychlému uhynutí.

Dým se dostane opravdu téměř všude. Problém s neúplným vyhubením hmyzu nastává pouze v případech, kdy je v místnosti neprodyšná podlaha (linoleum, dlažba, plovoučka), pod kterou můžou být někteří škůdci ukryti.

Jak použít Dobol Fumigator

Z míst, které se chystáte ošetřit, přesuňte veškerá zvířata i málo odolné pokojové rostliny. Akvária důkladně zakryjte a vypněte vzduchování, případně je odkliďte. Zavřete okna i dveře a utěsněte větrací otvory. Naopak otevřete dvířka skříní, zásuvky a všechna místa, kde by se škodlivý hmyz mohl ukrývat.

Jak dýmovnici aktivovat

- Strhněte hliníkový kryt z plastové dózy a vyjměte dýmovnici která je zabalená ještě v jednom hliníkovém obalu.
- Plastovou dózu naplňte vodou po vyznačenou úroveň (zhruba 1cm vody) a umístěte ji doprostřed místnosti.
- Dýmovnici vyjměte z hliníkového obalu a vložte ji do dózy s vodou tak, aby červená strana dýmovnice byla nahoře.
- Otvory v dýmovnici nijak nepropichujte ani nezvětšujte.
- Urychleně opusťte místnost a nechte dýmovnici působit minimálně 3 hodiny.
- Po návratu do místnosti důkladně vyvětrejte.

 Při ošetřování větších prostor použijte více dýmovnic.

Dávkování Dobol Fumigator

Dávkování přípravku proti lezoucímu hmyzu

Proti švábům, blechám, štěnicím, molům, broukům, pavoukům a mravencům a jinému lezoucímu hmyzu použijte jednu 20gramovou dýmovnici na 55 m² podlahové plochy nebo na 130 m³ prostoru. Při likvidaci blech nebo štěnic, které jsou velmi odolné doporučujeme použít po dýmovnici ještě postřik na štěnice a blechy Protect.

Dávkování přípravku proti létajícímu hmyzu

Proti mouchám, vosám, komárům, molům a jinému létajícímu hmyzu 1 dýmovnici ( 20 g) na 100 m² podlahové plochy nebo na 260 m³  prostoru.

První pomoc při zasažení

Dojde-li k vdechnutí výparů z dýmovnice na hubení hmyzu, přesuňte okamžitě postiženého na čerstvý vzduch, uvolněte těsný oděv a udržujte jej v teple a v klidu. V případě zasažení kůže, odstraňte kontaminovaný oděv, místo důkladně opláchněte a následně omyjete mýdlem a vodou. Pokud dojde k zasažení očí, důkladně je vyplachujte po dobu několik minut. V případě, že postižený člověk má čočky, zkuste mu je před vymýváním sundat a pak až pokračujte v oplachování. Při požití vypláchněte ústa vodou, je-li postižený při vědomí. Nevyvolávejte zvracení. V případě přetrvávajících potíží v jakékoli z uvedených případů vyhledejte pomoc lékaře.

Složení Dobol Fumigator

Účinnou látkou v dýmovnici Dobol Fumigator je cyphenothrin v koncentraci 72g/kg.
Jedná se o účinný syntetický pyrethoid blokující sodíkové kanály neuronových membrán hmyzu.

Skladování

Přípravek proti hmyzu Dobol Fumigator skladujte v originálním neporušeném uzavřeném obale. Uchovávejte na suchém, dobře větraném místě při teplotě vyšší než + 5 °C. Neuchovávejte v blízkosti potravin, léků, krmiv, dezinfekce ani u obalů od uvedených látek.

Doba použitelnosti dýmovnice proti hmyzu

Přípravek proti hmyzu Dobol Fumigator spotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na obalu.

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek Dobol Fumigator nepoužívejte ve volné přírodě. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Pří manipulaci s přípravkem proti hmyzu dodržujte návod k použití. Lze použít pouze v původním balení.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-dobol.png

Označení rizik
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H334 Může vyvolat příznaky alergie, nebo astmatu nebo dýchací potíže při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Preventivní opatření
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo etiketu přípravku po ruce.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103  Před použitím si přečtěte etiketu.
P261 Zamezte vdechování dýmu.
P280  Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 PŘI KONTAMINCI KŮŽE: Odložte veškeré kontaminované
oblečení. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P309+P311  PŘI expozici nebo pokud se necítíte dobře: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P304+P341  PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý přípravek seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s právními předpisy.

 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Hmotnost 0.187 kg
Druh přípravku Dýmovnice
Hmotnost 187 g
Škůdce Blechy, Hmyz, Roztoči, Šváby
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
D Avatar autora Štěnice 19.12.2022 08:06
Dobrý den, narazili jsme u nás doma na štěnice a celkem dlouhou dobu se jich nemůžeme zbavit. Jen se chci zeptat zda tyto dýmovnice vyhubí i vajíčka. Děkuji.
Odpovědět
A Avatar autora Štěnice 19.12.2022 10:01
Dobrý den, štěnice zabije, vajíčka bohužel ne. Vajíčka štěnic nezničí ani žádný postřik. Jediná věc která zničí i vajíčka je křemenitý prášek https://www.potapnicek.cz/kremenity-prasek-ve-spreji-hubeni-stenic--blech-a-roztocu-500-ml/ Dýmovnice je dobrá na první zásah - zabije vše živé, ale na úplnou likvidaci budete muset následně použít ještě postřik Protect, případně křemenitý prášek. Použití postřiku se doporučuje po 14 dnech ještě zopakovat.
G Avatar autora Působí to i na... 17.11.2022 18:17
Dobrý den, chci se zeptat, zda dymovnice zlikviduje i štěnice a jejich vajíčka? Popřípadě, jestli máme proceduru opakovat po nějaké době? A také jaké je potřeba udělat před zásahem opatření elektroniky a po zásahu prevenci, děkuji.
Odpovědět
A Avatar autora Působí to i na... 19.12.2022 09:59
Dobrý den, štěnice zabije, vajíčka bohužel ne. VAjíčka štěnic nezničí ani žádný postřik. Jediná věc která zničí i vajíčka je křemenitý prášek https://www.potapnicek.cz/kremenity-prasek-ve-spreji-hubeni-stenic--blech-a-roztocu-500-ml/ Před použitím dýmovnice je dobré elektroniku přenést do jiné místnosti nebo pečlivě zakrýt.
P Avatar autora doba působení 10.8.2022 10:49
Dobrý den, jak dlouho mám nechat dýmovnici působit? Za jak dlouho můžu vyvětrat? Stačí 2 hodiny? Díky
Odpovědět
A Avatar autora doba působení 10.8.2022 12:33
Dobrý den, 2 hodiny jsou minimum. Ideálně nechte o chvilku déle třeba 3-4
LB Avatar autora Použití dýmovnice 13.11.2019 12:43
Dobrý den Máme doma 10 M dítě. Jak je to s toxicitou pro něj po použití dýmovnice? Když se bude plazit po zemi a po kobercích. Děkuji za odpověď
Odpovědět
A Avatar autora Použití dýmovnice 21.11.2019 14:47
Dobrý den,po použití dýmovnice je potřeba koberce a podlahy vysát.
M Avatar autora 18.8.2019 20:44
Dobrý večer, našel jsem ve stodole pilouse. Chtěl bych se zeptat, zda můžu přípravek použít i když mám ve stodole obilí pro zvířata? Mohu obilí pak normálně krmit? Děkuji za odpověď.
Odpovědět
A Avatar autora Dřevokazec 4.7.2019 10:27
Dobrý den koupili jsme dům s dřevěnými stropy v listopadu 2018. Předevčírem mi z dřeva vylezl brouk a po nějaké době druhý. Předtím jsem měla pocit chroupani ale je možné že to bylo jak lezl ve dreve. Pak jsem nastříkala v místnosti ložnice sprej efect na lezoucí hmyz a ráno našla na zemi další 4 stejne brouky. Identifikovali jsme ho jako dřevokaze. Dá se zahubit pomocí dýmovnic nebo nějakého postřiku? Od té doby nechci spát v ložnici. Děkuji za váš cas Vesecká
Odpovědět
A Avatar autora Dřevokazec 4.7.2019 13:12
Na likvidaci dřevokazného hmyzu nic neprodáváme, protože to svépomocí většinou nejde zvládnout. Někdy se to dá zachránit pomocí lignofixu (musí to být verze která funguje na již napadené dřevo - tuším že má označení profi) Ale nátěrem ošetříte jen svrchní část dřeva do hloubky se nedostanete. Proto je lepší zavolat odbornou firmu, která problém vyřeší. V ložnici klidně spát můžete - nijak vám neublíží. Petr Helekal
H Avatar autora Blechy 21.6.2019 00:22
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je potřeba po použití dýmovnice vytírat podlahu než pustím do bytu psa nebo stačí pořádně vyvětrat, a jestli se kromě našich textilií jako peřiny, povlečení, oblečení atd., dá dýmovníce bez vyprání použít i na jeho pelech bez toho aby mu to ublížilo. Taky by mě zajímalo jestli prášek působí na víc stádií vývoje blech, vím že na vajíčka je nutný postřik, ale zabije prášek kromě dospělců i larvy a kukly? Děkuji
Odpovědět
A Avatar autora Blechy 21.6.2019 10:18
Dobrý den, po použití je dobré vyvětrat a vysát a vytřít povrchy. Psí pelech je ideální vyprat na 60 stupňů - ne kvuli prachu z dýmovnice ale kvuli tomu že tato teplota zabije všechna stadia blech ukrytá v pelechu. Vajíčka nezabije ani dým ani postřik. Postřik je třeba zhruba po 2-3 týdnech zopakovat aby se hubily i nově vylíhnuté blechy. Dost o blechách si můžete přečíst zde: https://www.pasti.cz/vse-o-blechach
F Avatar autora Auto 7.4.2019 16:03
Dobrý den, je vhodné použít i do auta ? Jsem arachnofob a narazil jsem na pavuciny a chci vse zive v aute zahubit diky
Odpovědět
A Avatar autora Auto 8.4.2019 13:42
Dobrý den, výrobce udává, že jemný prach, který se z dýmovnice uvolňuje může poškodit citlivou elektroniku. Může se stát, že zašpiní například laser u štečky disků,... Dýmovnice není výrobcem primárně určena do auta, ale vím, že řidiči kamionů ji v kabinách občas používají.
K Avatar autora Štěnice 29.8.2018 00:32
Dobrý den objevil jsem štěnice doma a tak jsem zavolal deratizatera ktéry nám byt vystříkal ale i tak jsem si objednal dymovnici a postřik. Chtěl bych vědět jestli musím umýt hračky i podlahu po aplikaci dymovnice. Máme totiž 4 malé dětičky. A nejmenšímu je 16 měsíců který ještě chodit po čtyřech a všechno strká do pusy. Předem děkuji za odpověd.
Odpovědět
R Avatar autora opakovaně potravinov moli. 15.8.2018 17:44
Dobrý den, použili jsme přípravek na potravinové moly, asi měsíc byl klid a ted se zase začínají objevovat znova, ale v menší míře. Myslíte, že se jedná o nové zavlečení, nebo prvotní hubení nebylo 100%? kolikrát doporučujete proti molům opakovaně použít? děkuji.
Odpovědět
A Avatar autora opakovaně potravinov moli. 16.8.2018 07:25
Dobrý den, pokud byl měsíc klid, tak to vypadá že tam máte nové. Nejdůležitější je najít příčinu jejich výskytu a napadené potraviny vyhodit. Jinak se vám budou objevovat stále dokola. Když najdete napadené potraviny a vyhodíte je, tak potom stačí jedno použití dýmovnice a je klid.
E Avatar autora Deti 29.7.2018 22:14
Dobrý deň. Uvažujeme dokúpiť k spreju Bio kill ešte dymovnicu,ale chcela by som sa spýtať,ako to je s detskými hračkami - či môžu prísť do kontaktu s dymom - na sprejoch píšu,že sa hračky sprejovat nesmú,tak ma zaujíma,ako to je s dymovnicou - máme malé deti - 4 a 1 rok eventuálne či nevadí ak si potom oblečú veci alebo budú spinkať na posteliach,ktoré boli zadymene. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď
Odpovědět
P Avatar autora Deti 30.7.2018 05:26
Dobrý den, pokud se dostanou hračky do kontaktu s dýmem, tak je potřeba je následně umýt. Doslpělí mohou v postelích po dýmení spát, a oblečení nosit, ale malým dětem bych to před použitím určitě vypral.
Č Avatar autora červotoč 25.7.2018 13:22
Dobrý den, mohou být insekticidní dýmovnice funkční i na červotoče? Děkuji za odpověď.
Odpovědět
A Avatar autora červotoč 25.7.2018 14:08
Dobrý den, dýmovnice není na hubení červotočů vhodná - zabije jen brouky blízko okraje dřeva. Ty uvnitř zabít nedokáže. Na to je potřeba nátěr lignofix, nebo jiné řešení. Petr Helekal
V Avatar autora vosy 19.7.2018 10:25
Dobrý den, ve štítu domu (velkovní strana) se nám zabydlely vosy. Uvažuji, jak je vyhubit. Je pro to vhodná tato dýmovnice? Uvažoval jsem, že bych z rovné střechy, která je cca 2 metry niže natáhl hrubou hadici (tak s 10cm průměrem) k vosímu hnízdu ve štítu. Na druhém konci hadice na rovné střeše o 2 m níže bych aktivovat dýmovnici a ten spodní konec ucpal. Byla by tato metoda likvidace realizovatelná? Děkuji za odpověď, Vičík.
Odpovědět
A Avatar autora vosy 19.7.2018 14:05
Dobrý den, v tomto případě by byla dýmovnice nevhodná. Dým se musí šířit volně v prostoru. Lepší je do štítu nastříkat nějaký insekticidní sprej na likvidaci vosích hnízd. Velmi dobré zkušenosti máme s přípravkem duracid vespe.
S Avatar autora červotoč 26.4.2018 11:14
Dobrý den, My jsem hlavně zaměstnáni likvidací červotoče. Jedná se sice o létavý hmyz, však z popisu mi není ještě zcela jasné, jestli je dýmovnice účinná i na hmyz ve stádiu larvy. Prosím tedy ještě o upřesnění. Moc děkuji E
Odpovědět
A Avatar autora červotoč 27.4.2018 12:36
Dobrý den, na larvy dýmovnice neúčinkuje. A na červotoče jako takového bych ji také moc nedoporučil. Nějaké červotoče samozřejmě zabije, ale ti co jsou hlouběji ve dřevě to přežijí. Na červotoče je nejlepší lignofix, případně jsou firmy které červotoče hubí teplem nebo mikrovlným zářením které hmyz včetně larev ve dřevě uvaří.
L Avatar autora 3těnice 19.3.2018 21:12
Dobrý den,před půl rokem jsme objevili štěnice,likvidoval jsem je postřikem Protect asi 2měsíce pak se nic neobjevilo.Nyní po půl roce se objevily opět co použít?Jak to že po tak dlouhé době?děkuji
Odpovědět
A Avatar autora 3těnice 21.3.2018 07:31
Dobrý den, pokud byl půl roku klid a štěnice se objevily až po tak dlouhé době, tak musí jít o další zavlečení, případně pokud bydlíte v panelovém domě, tak je celkem běžné že se štěnice šíří z bytu do bytu kolem trubek ústředního topení které procházejí stropy. V bytech je nutné aby se likvidace štěnic řešila ve všech napadených bytech, jinak se budou stále vracet.
T Avatar autora štěnice 14.3.2018 08:05
Dobrý den. Použili jsme v několika místnostech na štěnice. Zafungovalo to, pár dnů byl klid ale asi po 4 nebo pěti dnech se u některých lidí začaly objevovat nové štípance. Méme použít dýmovnici opakovaně? Loni jsme ji používali na šváby, a tam byl klid hned po prvním použití.
Odpovědět
A Avatar autora štěnice 14.3.2018 13:46
Dobrý den, k úplnému vyhubení štěnic vám nejspíš nebude dýmovnice stačit (záleží na intenzitě zamoření a na tom, jestli už štěnice nakladly vajíčka). Pokud se to podchytí hned zkraje, zbaví se lidé i štěnic pouze za použití dýmovnice, ale pokud je štěnic víc, je potřeba použít i postřik. Fumigator je super na prvotní zásah kdy zabije veškerý živý hmyz v místnosti ke kterému se dým dostane. Štěnice ukryté pod neprodyšným povrchem jako je třeba linoleum, dlažba, plovoucí podlaha ale dýmení přežijí. Dále žádná dýmovnice nedokáže zabít vajíčka štěnic. Proto je po dýmení většinou potřeba použít postřik. Hubení štěnic je obtížnější než hubení jiných druhů hmyzu štěnice jsou opravdu odolné, proto na ně nestačí běžné univerzální postřiky na hubení hmyzu. Je potřeba použít postřiky speciálně vyvynuté na štěnice, které jsou pro hmyz toxické i po zaschnutí. V nabídce máme Protect přímo na štěnice a blechy, případně koncentrát Biopren který je ale určený pouze pro profesionální použití. Oba postřiky jsou pro štěnice toxické ještě asi 10 dnů po zaschnutí - nastříkané plochy se nesmí vytírat ani vysávat aby se účinná látka nesetřela. Po 14 dnech by se měl postřik ještě zopakovat aby se zabily i štěnice které se vylíhnou z vajíček. Po druhém postřiku už bývá od štěnic pokoj.
L Avatar autora Je vhodne na červotoče 6.1.2018 10:07
Dobrý den je tohle vhodne na červotoče do podkroví kde jsou jen trámy a skelná vata,nejale ty lyže,saňky a pod?používala sem dýmovnici kam se strkala prskavka,ale bohužel ji nemohu sehnat,proto hledam neco podobneho, nater ted fakt nejde,dekuji za odpoved
Odpovědět
A Avatar autora Je vhodne na červotoče 8.1.2018 07:31
Dobrý den, dýmovnicí nějaké červotoče zahubíte, ale rozhodně se vám nepodaří zlikvidovat je všechny. Dým nepronikne dovnitř do dřeva a brouci ukrytí uvnitř trámů tak fumigaci přežijí. Stejný efekt bude mít jakákoliv jiná dýmovnice - zabije jen hmyz napovrchu dřeva. Jediný způsob jak červotoče opravdu zahubit je buď nátěr, nebo prohřívání trámů pomocí mikrovlného záření.
V Avatar autora Přípravky na štěnice 2.1.2018 13:33
Dobrý den. Můžete mi prosím z vaší zkušenosti říci, jestli na vyhubení štěnic 1 skromně zařízené místnosti v bytě 1+1 stačí 2x použít dýmovnici, nebo je potřeba i sprej Protect a stříkat v okolí postele / pohovky? Při důkladném prohledání jsem jich moc nenašel. Na štípance trpím asi týden. Předem děkuji za odpověď.
Odpovědět
A Avatar autora Přípravky na štěnice 3.1.2018 14:05
Dobrý den, někdy se zákazníkům podaří úplné vyhubení štěnic pouze pomocí dýmovnic, ale já určitě doporučuji po použití dýmovnice následné použití Protectu. Dýmovnice zabije vše živé co se s dýmem dostane do kontaktu. Nedokáže ale zabít vajíčka štěnic, případně jedince kteří byly v době dýmení schovaní pod neprodyšným materiálem - například pod linoleem, dlažbou a podobně. Proto doporučuji následný postřik protectem, který je pro štěnice toxický i po zaschnutí a zabije případné přeživší jedince nebo ty co se vylíhnou z vajíček (ošetřená plocha se nesmí vytírat ani vysávat aby se postřik neznehodnotil)
J Avatar autora dýmovnice a elektronika 13.12.2017 08:01
Dobrý den Objednal jsem si u vás dýmovnice proti hmyzu 20g , bohužel jsem si přivezl z dovolené asi blechy nebo štěnice, takže musím byt celkově vykouřit, chci se prosím zeptat, mám doma drahou elektroniku , mám ji před vykuřováním nějak zabalit, nebo jí to nezničí ?
Odpovědět
A Avatar autora dýmovnice a elektronika 3.1.2018 14:07
Dobrý den, dým který se z dýmovnice uvolňuje jsou ve skutečnosti velmi jemné částice nesoucí účinnou látku (je to vlastně velmi jemný prach). Není nijak agresivní že by rozleptal nebo jinak poškodil elektroniku, ale může poškodit některé její části jako například lasery nebo optické čtečky tím, že je zapráší.Proto je lepší citlivou elektroniku zabalit do igelitu. Po použití dýmovnice určitě doporučuji použít ještě postřik protect. dýmovnice při prvotním zásahu zabije všechen živý hmyz ke kterému se dým dostane. Ale hmyz schovaný napřáklad pod linoleem nebo dlažbou může přežít. Dýmovnice nezabije ani vajíčka hmyzu, proto je následně potřeba udělat postřik, který je pro hmyz toxický ještě asi 14 dní po zaschnutí v případě že není vysán nebo setřen.
ŠK Avatar autora Potravinový mol 16.10.2017 20:47
Dobrý den,chtěla bych se optat jestli tento přípravek zahubí i potravinový moli.
Odpovědět
VS Avatar autora dymovnice 14.10.2017 06:10
Dobrý den, je možné použít dymovnici v paneláku aniž by to obtezovalo sousedy? Tz. zápach dýmu, kouř. Děkuji.
Odpovědět
A Avatar autora dymovnice 16.10.2017 08:31
Dobrý den, dýmovnice je určena pro použití v bytech. Nemusíte mít strach že by nějak obtěžovala sousedy. Stačí zavřít okna a dveře pokoje kde dýmovnici používáte.
T Avatar autora pilous 25.9.2017 13:03
funguje na pilousy?
Odpovědět
A Avatar autora pilous 16.10.2017 08:32
Dobrý den, ano dýmovnice je účinná i na pilousy.
V Avatar autora blechy 18.9.2017 10:09
Dobrý den , měl bych jeden dotaz , je tento přípravek i na blechy ?
Odpovědět
A Avatar autora blechy 18.9.2017 10:14
Dobrý den, dýmovnice zahubí veškerý hmyz v místnosti, tedy i blechy. U blech a štěnic je ale problém s vajíčky, které žádná dýmovnice ani postřik zahubit nedokážou. Proto je pro úplné vyhubení štěnic potřeba použít postřik, který je pro blechy toxický i několik dní po zaschnutí. Postřiky speciálně určené na blechy jsou přípravky Bio kill. Dýmovnice je super na prvotní zásah, kdy zabije většinu škůdců (někteří schovaní pod linoleem, dlažbou nebo jinou nepropustnou překážkou můžou přežít) Ale pro úplné vyhubení blech je většinou nutné použít postřik. Petr Helekal
J Avatar autora 18.9.2017 08:12
Dobrý den, právě jsme zakoupili na Vašich stránkách Dobol - fumigator, chtěla bych se informovat zda při použití v kuchyňských prostorách je nutné přemít nádobí, které je ve skříni. Děkuji za informaci. S pozdravem a přáním hezkého dne Jana Samková
Odpovědět
A Avatar autora 18.9.2017 10:16
Dobrý den, ano, dým se nesmí dostat k žádným zvířatům a k jídlu. Veškeré potraviny které nejsou vzduchotěsně uzavřeny musí pryč a nádobí které se dostane do kontaktu s dýmem je potřeba před použitím umýt. Petr Helekal
A Avatar autora použití dýmovnice 15.8.2017 15:50
Je potřeba po použití dýmovnice prát všechn oblečení a povlečení které bylo v místnosti?
Odpovědět
A Avatar autora použití dýmovnice 22.8.2017 13:05
Dobrý den,po použití dýmovnice oblečení ani povlečení prát nemusíte. Musíte ale umýt veškeré nádobí a příbory ke kterým se mohl dým dostat. Dým se také nesmí dostat k potravinám a domácím zvířatům.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
28x
4
7x
3
1x
2
2x
1
1x
5
Avatar autora | 5.12.2022
účinné
5
J Avatar autora | 18.11.2022
+ Opravdu funguje.

5
A Avatar autora | 3.4.2022
Je to zázrak! Zahrada zamořená krtky je po dvou etapách instalace čistá.
3
A Avatar autora | 22.10.2021
Po použití dýmovnice a spreje se blechy úplně nezahubily,stále se objevují i když málo.
5
A Avatar autora | 16.8.2021
+ Pokus vyšel na 1*

5
MZ Avatar autora | 16.9.2020
Funguje dobře na blechy v prostředí, samozřejmě je nutné pořád luxovat a po týdnu bombu opakovat. Prioritou je dostat blešky ze zvířete a to se podaří jen a pouze práškem od veterináře. Všechny ty kapky za krk jsou na nic když už je invaze rozjetá.
5
A Avatar autora | 11.9.2020
+ Funguje velice dobře a rychle!

5
L Avatar autora | 23.7.2020
+ Jednoduchá aplikace. A myslím, že to zabilo vše.

4
E Avatar autora | 29.6.2020
S produktem jsem spokojen,ale nezbavili jsme se toho pro co je produkt určen.
5
A Avatar autora | 8.3.2020
+ funguje

4
A Avatar autora | 3.11.2019
+ Rychlí účinek

5
A Avatar autora | 2.8.2019
+ velmi kvalitni produkt

5
VJ Avatar autora | 5.5.2019
velice učinne
2
A Avatar autora | 10.3.2019
Doporučuji ale na byt 40m2 jsme na dvakrát (2x5ks) udělali větší množství a az poté byla účinost znatelna ,držet se předepsanou formou dávkování čili kusy na byt/m2 tak je malá šance na úspěch vyskouseno
2
A Avatar autora | 11.1.2019
nepomohl.
5
A Avatar autora | 26.12.2018
+ produk velmi pomuze a je kvalitni ,

5
D Avatar autora | 23.12.2018
+ snadné použití
+ vše umřelo
- dělalo se mi spatně. okamžitá ryma, kašel, a to jsem byl daleko a pokoj řádně uzavřen. Jsem asi dost citlivý :-D

5
R Avatar autora | 18.12.2018
+ 100% učinek, rychlé dodání, naprostá spokojenost

5
A Avatar autora | 27.9.2018
Od užití uběhl necelý týden, takže ještě nevím, zda štěnice zmizely.
5
A Avatar autora | 26.9.2018
Od užití uběhl necelý týden, takže ještě nevím, zda štěnice zmizely.
5
Avatar autora | 3.8.2018
+ Ucinne a nesmrdi...velke prekvapeni

5
A Avatar autora | 30.7.2018
+ rychlý

5
A Avatar autora | 25.7.2018
To co jsem očekával
4
A Avatar autora | 4.7.2018
+ Kvalitni vyrobek,doporucuji vsem,co takovy vyrobek potrebuji.

4
A Avatar autora | 2.7.2018
Chtěla jsem přípravek hlavně na pavouky a zafungoval.
5
AU Avatar autora | 16.6.2018
S výrobkem jsem spokojená, kupuju opakovaně.
5
A Avatar autora | 16.6.2018
S výrobkem jsem spokojená, kupuju opakovaně.
1
A Avatar autora | 26.1.2018
+ žádná
- neučinné

Po aplikaci a následném účinku po dobu 6 hodin , nedojde k usmrcení štěnic a toto jsou pouze omámené a rozlézají se do dalších prostor.Aplikace byla provedena na 1/2 plochy dle návodu.
5
A Avatar autora | 16.12.2017
Naprostá spokojenost, po pár hodinách bylo po blešce, kterou si domů donesly kočičky.
5
K Avatar autora | 29.10.2017
Použila jsem na pavouky a brouky v garáži a ve sklepě a výsledek byl perfektní.
5
K Avatar autora | 3.8.2017
Vosy ani nevěděly co se děje a je po nich:-)