Ortiva 50 ml postřikový fungicid

 
 

Fungicidní přípravek k ochraně zeleniny a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.2.2023
Cena 189 Kč bez DPH
229 Kč    
Kód produktu 17244
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Širokospektrý fungicid na ochranu zeleniny a okrasných rostlin proti širokému spektru houbových chorob (sypavky, rzi, skvrnitosti, padlí, antraknózy a plísně). Účinek je především protektivní a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce.
Účinná láítka Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené.

Návod k použití

Aplikujte postřikem na rosltiny. Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován).
10 ml přípravku vystačí k přípravě cca 2 - 12 l aplikační kapaliny dle cílové plodiny

Na jaké rostliny je přípravek registrován

 • rajčata (čerň rajčatová, hnědá skvrnitost rajčete, padlí rajčete, plíseň bramborová)
 • paprika (hnědá skvrnitost papriky, sklerotiniová hniloba papriky)
 • okurka  (padlí okurky, plíseň okurková)
 • okrasné rostliny (listové skvrnitosti, padlí, rzi, sypavky rodu Lophodermium na borovicích), aj.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek uchovávejte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách +5 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Účinná látka

azoxystrobin (ISO) 250g/l

Doba použitelnosti

Minimálně 3 roky od data výroby.

Balení

50 ml přípravku v plastové lahvičce
baleno v kartonové krabičce

Upozornění související s bezpečností

GHS-pictogram-pollu.svg.png100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

 • ALTELA Kód: 25614
  Altela 50ml k omezení houbových chorob
  Skladem Značka: Biocont Záruka: 2 roky

  Pomocný prostředek k omezení vývoje houbových a bakteriálních chorob révy, ovocných stromů, brambor, zeleniny a jahod.

  213 Kč
 • 003267 Scala 50ml Kód: 17365
  Scala 50ml Fungicid proti plísni šedé a strupovitosti
  Skladem Značka: BASF Záruka: 2 roky

  Fungicidní přípravek proti plísni šedé na révě a jahodníku a proti strupovitosti jádrovin.

  184 Kč
 • vitisan 100g Kód: 25613
  VitiSan 100g proti padlí, plísni a strupovitosti
  Skladem Značka: Biocont Záruka: 2 roky

  Kontaktní fungicidní přípravek zvyšující odolnost rostlin proti padlí, plísni šedé a strupovitosti. Ideální biologická ochrana pro použití v ekologickém zemědělství. 

  168 Kč
 • 003251 Champion 50 WG 2x40g Kód: 17247
  Champion 50 WG 2 x 40 g
  Skladem Značka: AgroBio OPAVA Záruka: 2 roky

  Fungicidní přípravek proti kadeřavosti broskvoní, plísni na révě, bramborách, okurkách, cibuli aj.

  121 Kč
 • 003250 Champion 50 WG 2x10g Kód: 17246
  Champion 50 WG 2 x 10 g
  Skladem Značka: AgroBio OPAVA Záruka: 2 roky

  Fungicidní přípravek proti kadeřavosti broskvoní, plísni na révě, bramborách, okurkách, cibuli aj.

  49 Kč
 • Belanty 100ml proti moniliové spále Novinka Kód: 17736
  Belanty 100 ml
  Skladem Značka: AgroBio OPAVA Záruka: 2 roky

  Fungicidní přípravek proti moniliové spále a hnilobě broskvoní, meruněk, třešní, višní, slivoní, proti padlí révy a dalším chorobám.

  152 Kč
 • Fungicidní přípravek Belanty 18ml Novinka Kód: 17737
  Belanty 18ml
  Skladem Značka: AgroBio OPAVA Záruka: 2 roky

  Fungicidní přípravek proti moniliové spále a hnilobě broskvoní, meruněk, třešní, višní, slivoní, proti padlí révy a dalším chorobám.

  46 Kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.