PREDATOR 3D prostorový repelent proti klíšťatům a komárům 300ml Prostorový parfemovaný repelent ve spreji

 
 

Prostorový a plošný parfemovaný insekticid odpuzující komáry a klíšťata, který je při přímém kontaktu paralyzuje a během okamžiku zahubí. Funguje i na jiný obtížný hmyz. Bezpečná ochrana proti hmyzu jak v interiéru tak exteriéru až po dobu 24 hodin.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
31.1.2023
Cena 336 Kč bez DPH
407 Kč    
Kód produktu 27490
Značka Leroy Cosmetics s.r.o.
Kategorie Přípravky proti molům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Jedná se o prostorový a plošný širokospektrální insekticid s repelentním účinkem proti komárům, klíšťatům, muchničkám, mouchám, čmelíkúm, potemníkům, molům, mravencům, štěnicím a dalšímu dotěrnému hmyzu. Určený k ošetření vnitřních i venkovních prostor.
Účinná látka spreje paralyzuje a hubí nejen přímým kontaktem, ale i inhalačně. Sprej má pomalý odpar, takže proti komárům chrání i po 24 hodinách po ošetření v exteriéru, proti klíšťatům až týden. V interiéru je účinek spreje výrazně delší.

Sprej likviduje všechna vývojová stadia komára:
- larvy a kukly (aplikujte do zahradních nádrží, barelů s vodou, pohozené pneumatiky, všude kde je možný vývoj larev).
- dospělé jedince.

Návod k použití

Sprej aplikujte rovnoměrně na celou plochu místnosti, kde se hmyz pohybuje - podlahy, záclony, závěsy,...
Venku sprejem ošetřete plochy, kde je pro vás přítomnost hmyzu nežádoucí - trávník, zídky, pergolu, stan, celty,...
Po odeznění účinku je třeba aplikaci opakovat.

Dávkování a aplikace spreje

V interiéru 0,5ml / m²
V exteriéru 1-5ml / m²

Sprej po aplikaci ochrání nejen ošetřenou plochu, ale díky pozvolnému odpařování účinných látek ochrání i volný prostor v okolí ošetřených ploch. Před použitím si přečtěte návod na výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Sprej je primárně určen k odpuzování a hubení komárů a klíšťat, ale zlikviduje i  pavouky, klíšťata, šváby, mravence, mouchy, komáry, ovády, vosy, sršně, škvory,...

Teréně testováno v lokalitě Soutok s náletem až 900 komárů za minutu.

Laboratorně a teréně testováno Státním zdravotním ústavem v Praze, kde byl hodnocen jako nejmodernější a nejúčinnější prostředek proti komárům.

Schválen Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátorů a léčiv pro použití v zemědělských provozech.

Složení

Účinná látka: Transfluthrine 2%, Geraniol 1%.

Doba použitelnosti

Spotřebujte do dvou let od data výroby

Balení

300ml aerosol

Upozornění související s bezpečností

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v
poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+412 Chraňte před slunečním

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Druh přípravku Postřik, Sprej, Repelent
Objem 300 ml
Škůdce Mravenec, Komár
Značka Leroy Cosmetics s.r.o.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.