EFFECT Protect repelentní sprej proti komárům 100ml pro celou rodinu

Kód: 41649
175 Kč 145 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Tekutý repelent ve spreji proti komárům pro okamžité a účinné použití. Neobsahuje DEET.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Repelent vespreji proti komárům je velmi jemná pleťová voda, suché, nelepivé a krémovité konzistence, s velmi jemnou nenápadnou vůní. Chrání pokožku po dobu přibližně 6 hodin před bodnutím různých druhů komárů včetně komárů tygrovaných a běžných komárů, kteří jsou aktivní ve dne i v noci. Následně tak také chrání proti potencionální hrozbě nemocí přenášených komáry.
Pro bezpečnost dětí a zabránění požití obsahuje přídavek hořkého činidla denatonium benzoátu. Výrobek je možné používat společně s mlékem na opalování. Aktivní látka vyvinutá z rostlinného extraktu je stejně účinná jako DEET, nevyvolává však podrážděnost. Repelent je proto vhodný pro celou rodinu.

Návod k použití

Před použitím sprej protřepte. Tekutý výrobek ve spreji rovnoměrně aplikujte ze vzdálenosti 10 až 15 cm na kůži tam, kde máte místa náchylná ke kousnutí či poštípání. Při nanášení na hlavu a krk nejdříve nastříkejte na dlaně a pak na hlavu a krk rozetřete. Zabraňte styku s očima a ústy.                                                                                             
Repelent aplikujte max 2x za den.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Přiveďte pacienta na čerstvý vzduch - odveďte jej z nebezpečné oblasti. Postižená osoba by měla odpočívat v teple. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: V případě podráždění, omyjte dostatečným množstvím vody a mýdla. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Neprodleně oči vypláchněte pod tekoucí vodou, přičemž držte oči otevřené. Neaplikujte žádné léčivé prostředky nebo masti, dokud se neporadíte s očním lékařem. Vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Ústa pořádně vypláchněte vodou. Nepodávejte nic, co nebylo výslovně dovoleno lékařem. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři ukažte Bezpečnostní list nebo štítek.

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete vysokým teplotám, skladujte odděleně od potravin a nápojů.

Složení

Aktivní složka: Ikaridin 10 %
ethanol 30-≤50 %,
Denatonium benzoát 0,001 %

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

Plastový obal s mechanickým rozprašovačem o objemu 100 ml

Upozornění související s bezpečností

 100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-flamme.svg

VAROVÁNÍ

Věty popisující druhy rizik:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky proti komárům
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: