ATAK - Sada proti klíšťatům a komárům 100+100 ml účinně vypudí klíšťata ze zahrady

 
 

Silné duo, které vás při boji proti klíšťatům a komárům nezklame. V sadě proti klíšťatům ATAK najdete koncentrát insekticidního přípravku a adjuktant Grassfil ve formě emulze, který prodlužuje účinek aplikovaných látek na travnatých plochách na zahradách, sportovištích atd. Sada 100 + 100 ml vystačí na ošetření 200 m 2 .

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
30.11.2021
Cena 340,50 Kč bez DPH
412 Kč    
Kód produktu 17080
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Přípravky proti komárům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Účinná sada pro zbavení se komárů a klíšťat ze zahradních a dalších venkovních ploch. Pro klidné léto bez štípanců a klíšťat. V sadě proti klíšťatům od firmy AGRO Bio Opava najdete kromě 100 ml koncetrovaného insekticidního přípravku také 100 ml adjuvantu Grassfil, který zvyšuje přilnavost insekticidní složky a zároveň prodlužuje a zvyšuje její účinnost. Po vytvoření postřiku proti klíšťatům a komárům z těchto dvou koncentrátů získáte prostředek, který okamžitě likviduje a dlouhodobě chrání před hmyzem. Postřik lze aplikovat na sportoviště, dětská hřiště či a v zahrádkářských koloniích. Můžete jím ošetřit
všechny travnaté plochy, plochy mezi stromy a keři či zastíněné trávníky. Postřik není vhodný pro ošetření rostlin sloužících ke konzumaci či krmení.
Účinnou složkou insekticidní emulze je permethrin patřící do skupiny známé jako pyrethroidy. Jedná se o velmi populární skupinu insekticidů, které nepředstavují téměř žádné riziko pro člověka, další savce a ptáky. Při kontaktu s hmyzem permethrin začne ovlivňovat funkci neuronů, tím, že začne prodlužovat aktivaci sodíkových kanálů, což vede k uhynutí hmyzu. Aby insekticidní složka lépe přilnula na plochy, vytrvale a dlouho působila a odolávala vnějším vlivům, jako je sluneční záření či povětrnostní podmínky, je součástí sady také Adjuvant Grassfil, který vytváří na ošetřených plochách polymerový ochranný film.
Postřik pro odpuzování a hubení klíšťat a komárů po aplikaci působí běžně několik dní.
Délka účinnosti přípravku závisí zejména na intenzitě slunečního záření, dále na druhu ošetřeného povrchu, prašnosti a dalších okolnostech.

Návod k použití

Během dubna nastupuje první generace klíšťat a to je ideální doba na provedení prvního postřiku. Provedete-li aplikaci důkladně, omezíte jejich výskyt až do srpna. Postřik proti klíšťatům v první fázi lze provést až do poloviny června. V září se začíná objevovat druhá generace a to je ideální chvíle na to ásahzopakovat. Aplikaci je nutné provádět v brzkých ranních či večerních hodinách. Aplikaci neprovádějte v deštivém počasí ani v období těsně před dešti.
Postřik proti komárům lze aplikovat od dubna do září.


Roztok proti klíšťatům či proti komárům si připravte následovně:
Do 1 l vody nalijte 10 ml insekticidní složky a stejný podíl adjuvantu. Vzniklý roztok o objemu 1 l vám vystačí na ošetření 20 m 2 plochy. Celé balení vám tedy vystačí na ošetření až 200 m 2 . Aplikaci proveďte dvakrát, ve směrech na sebe kolmých. K postřikování lze použít jakýkoli postřikovač určený pro aplikaci insekticidů.Zbytky koncentrátů použijte pro dodatečný obohacující postřik. Stačí rozředit vodouzbylé látky a aplikovat na ošetřené plochy. Prázdné obaly nezapomeňte po té důkladněvypláchnout vodou alespoň třikrát. Vodu z oplachování poté použijte na již postříkaná místa.

Skladování přípravku

Přípravek skladujte v řádně uzavřených původních obalech. Teplota skladování: 0 – 30° C. ATAK Sada proti klíšťatům a komárům nesmí zamrznout. Uchovávejte mimo dosah dětí a dalších nepovolaných osob. Lze skladovat max. 35 měsíců.

Složení

Insekticidní koncentrát obsahuje: permethrin 200g /l koncentrátu, tzn. 20 g na 100 ml
Adjuvant Grassfil obsahuje min. 85 % polyterpenové pryskyřice

První pomoc při zasažení

Při zasažení očí proveďte důkladné oplachování po dobu několika minut. Kontaminovanou kůži důkladně oplachujte vodou spolu s mýdlem. Dojde-li k vdechnutí, zajistěte dostatekčerstvého vzduchu mimo oblast nebezpečí. Máte-li podezření na otravu, okamžitě volejte lékaře. Je-li postižený v bezvědomí, nevyvolávejte u něj zvracení ani mu nic nepodávejte. Přetrvávají-li jakékoli potíže včetně svědění kůže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Doba použitelnosti

3 roky

Balení

Obsahuje 100 ml koncentrovaného insekticidu ve formě emulze + 100 ml Adjuvantu ve formě emulze

Upozornění související s bezpečností

Při práci s přípravkem dbejte všech doporučení a zásad uvedených na etiketě a bezpečnostním listu přípravku ATAK sada proti klíšťatům a komárům. Při aplikaci
postřiku, chraňte svůj zrak i kůži ochrannými pomůckami a oděvem . Nezapomeňte dbát zásad osobní hygieny. Při práci s přípravky ze sady proti klíšťatům a komárům je nutné zamezit kontaminaci půdya povrchových i podzemních vod. Při kontaminaci půdy postupujte podle následujících
instrukcí. V případě menšího množství stačí kontaminovaný povrch odebrat. Větší množství nejprve zasypejte látkou s dobrými sorpčními vlastnostmi jako je písek či piliny. Tu poté odeberte a uchovejte v uzavřených a označených obalech a zlikvidujte podle předpisů. Prázdné obaly likvidujte jako jiné druhotné suroviny. Nepoužívejte na území lázní, zónnárodních parků, rezervací apod. Škodí včelám.

 100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

varování

Označení rizik
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Preventivní opatření
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0 - 30 °C.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
Zabraňte promrznutí přípravku. Skladovat v tmavých místech.
P501 - Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem. 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Objem 100 ml
Škůdce Komár

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
Přidat hodnocení
5
1x
4
1x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
Avatar autora | 12.7.2021
+ Zatím jsem ho nestačila otestovat .

4
Avatar autora | 15.7.2020
+ jednoduchá příprava postřiku
- ještě se neprojevila účinnost

rychlá příprava postřiku.. alezatím nevím odezvu od komárů!
 
Provozovatel tohoto webu PEST TRADE solutions s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.