Jak se zbavit stínek

I když mohou být pro naši zahrádku přínosem, jsou chvíle, kdy se proti stínkám musíme postavit. Jejich uskupení mohou totiž znamenat pohromu nejen pro zásoby ve sklepě. V článku se dozvíte, jak stínky vypadají a jaký mají životní cyklus. Dáme vám užitečné rady, jak předejít jejich výskytu a jak se stínek zbavit.

Jak stínky vypadají


Stínky ( Porcellio) patří mezi členovce z řádu stejnonožci. Vyznačují se šedým a až černošedým ploše oválným tělem dlouhým asi 1,5 cm. To je tvořeno článkovitým krunýřem (9 článků), z kterého vyrůstá 7 párů kráčivých končetin a tykadel. Zadeček je tvořený 6 články. Povrch těla stínek je hladký nebo jemně zrnitý.

Stínky jsou nuceny žít ve vlhkém prostředí, dýchají totiž pomocí žaberních destiček, které mají uložené vespodu zadečku. Při vylučování z nich vychází odpadní dusíkaté látky v podobě čpavku. Čpavkový zápach v jejich přítomnosti proto není ničím nezvyklým.

Stínky jsou aktivní pouze za soumraku, jsou totiž světloplaché. Mohou se objevovat ve skupině spolu se svinkami. Na našem území se nejčastěji vyskytuje stínka obecná ( Porcellio scaber ), stínka uhlazenáPorcellio laevis ) a stínka širokáPorcellio dilalatus ).

stínka na větvičce

Rozmnožování stínek


Samice stínky klade 1x a ž 2x ročně asi 50 vajíček, které nosí na spodku těla, dokud se méně než 1 mm velká žluto-bílá mláďata nevylíhnou. Ta se ihned po opuštění vajíček schovávají do skulinek či do půdy. Jejich růst je poměrně rychlý. Dospělosti dosahují po více než měsíci. Délka života dospělých stínek se pohybuje okolo 2 let.

Jak stínky škodí


Stínky žijí volně v přírodě, na zahradách, polích, ale i ve vlhkých základech, skladech, stodolách, sklepích a stájích. Často se skrývají během dne pod kůrou, opadaným listím, kameny, tlejícím dřevem a v nejrůznějších skulinách. Na těchto místech škodí zvláště svou přítomností, požerem a znečištěním nejrůznějších plodin, jako jsou brambory či jiná zelenina a ovoce. Vyskytují-li se ve větším množství, mohou poškodit i klíčící rostliny. Někdy také bývají přenašeči plísní a škodlivých mikroorganizmů.

Čím se stínky živí


Stínky konzumují nejčastěji tlející rostlinné materiály, někdy dokonce i výkaly. Jejich krunýř neroste s nimi, a proto ho musí vyměňovat. Aby měly dostatek stavebních látek pro vytvoření nového krunýře, konzumují také rozpadající se omítky či zdiva.

Způsoby prevence a likvidace stínek

Abyste předešli výskytu stínek ve sklepích či skladech, doporučujeme utěsnit veškeré štěrbiny a praskliny ve zdech. Důležité jsou též sítě do oken a dveří. Prostory pravidelně větrejte a objeví-li se vlhké plochy, osušte je. Na místech nenechávejte žádné rostlinné ani jiné organické zbytky. Při plánování kompostů a hnojišť dbejte na dostatečnou vzdálenost od budov.

Likvidace stínek s pomocí dýmovnice proti hmyzu


V případě, že tato opatření nebudou dostatečná a budete se muset zbavit stínek ve sklepě či v jiném uzavřeném prostoru, vsaďte na dýmovnici proti hmyzu Dobol Fumigator. Ta po aktivaci vodou ze sebe začne uvolňovat dým spolu s účinnou insketicidní látkou (cyphenothrin), která působí na stínky kontaktně. Díky dýmu, se účinná látka dostane i do nejmenších škvír a zákoutí, kde se tento hmyzí druh během dne často ukrývá.

Postřik proti stínkám


V případě, že nemůžete z jakéhokoli důvodu použít dýmovnici na hmyz, vsaďte na účinný nástroj, jak se zbavit stínek, a to na insekticidní postřikový roztok Bio Kill. Ten při kontaktu s hmyzem vyvolává dysfunkci jeho neuronové soustavy, což je pro něj smrtelné. Postřik stačí aplikovat na všechna místa, kde se kdy stínky pohybovaly či kde by se mohly pohybovat. Jednotlivé plochy rovnoměrně zvlhčete přípravkem. V případě, že se škodlivý hmyz objeví znova, aplikaci roztoku Bio Kill zopakujte. S nákupem Biokillu pospěšte do konce října 2022, od 1.listopadu 2022 je prodej Biokillu zakázán.