PROTI moniliové spále Signum 2x15g Fungicidní přípravek proti moniliové spále a plísni šedé

 
 

Fungicidní přípravek proti moniliové spále meruněk, višní a plísni šedé u jahodníku. Obsažené účinné látky vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
10.2.2023
Cena 162 Kč bez DPH
196 Kč    
Kód produktu 17319
Značka BASF
Webová stránka značky basf.com/cz/cz.html
Kategorie Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku PROTI moniliové spále Signum 2x15g

Jedná se o postřikový fungicidní přípravek k ochraně meruněk a višní proti moniliové spále a jahodníku proti plísni šedé. Obsahuje dvě účinné látky boskalid a pyraklostrobin. Boskalid působí na dýchací procesy citlivých organismů. Účinná látka pyraklostrobin zabraňuje přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci (vznik nových spor) a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.

Návod k použití přípravku PROTI moniliové spále Signum 2x15g

Aplikace se provádí postřikem nebo rosením. Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu. Odměřené množství přípravku vsypte míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu:

 • MERUŇKA, VIŠEŇ - moniliová spála 0,075 % (15 g / 20 l vody) max. počet aplikací v plodině: 3x, ošetřujeme na začátku kvetení, jestliže v průběhu kvetení trvá deštivé počasí a teploty pod13 °C, tak ošetření zopakujeme při dokvétání.
 • JAHODNÍK - plíseň šedá 0,18 % (15 g / 8,4 l vody) ochranná lhůta je 7 dní, max. počet aplikací v plodině: 2x, ošetřujeme v první polovině kvetení, v případě potřeby aplikaci za týden od prvního ošetření zopakujeme.

Při použití přípravku nelze vyloučit nepříznivý vliv na senzorické vlastnosti ošetřených jahod.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte
První pomoc při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace z etikety, štítku nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, na suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných místnostech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách 0 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem.

Složení přípravku

Účinná látka: boskalid 267 g/kg (26,7 % hmot.), pyraklostrobin 67 g/kg (6,7 % hmot.)

Balení

2 x 15 g v sáčku v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.
Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Opětovný vstup na ošetřený pozemek nebo do skleníku je možný až po zaschnutí. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. K ochraně rukou použijte gumové nebo plastové rukavice, k ochraně těla ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistickou pláštěnk, dodatečnou ochranu nohou (gumové nebo plastové holinky).

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

 • 6859903182753d18f7af88a9dae81480 Kód: 17220
  Dithane DG Neotec 5x20g Přípravek k ochraně proti širokému spektru houbových chorob
  Vyprodáno Značka: Dow AgroSciences Záruka: 2 roky

  Kontaktní fungicidní přípravek se používá k preventivní ochraně proti širokému spektru houbových chorob, jako je plíseň bramborová, cibulová, okurková, zelná, skrvnitosti aj. Přípravek také omezuje výskyt svilušek. Vyznačuje se dlouhým protektivním působením.

  168 Kč
 • 003278 Zdrava broskev PLUS souprava Kód: 17681
  Zdravá broskev - proti kadeřavosti a chloróze Zdravá broskev plus
  Skladem Značka: AgroBio OPAVA Záruka: 2 roky

  Souprava dvou přípravků (Champion 50 WG a Harmonie Železo) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti a chloróze listů.

  135 Kč
 • Belanty 100ml proti moniliové spále Novinka Kód: 17736
  Belanty 100 ml
  Skladem Značka: AgroBio OPAVA Záruka: 2 roky

  Fungicidní přípravek proti moniliové spále a hnilobě broskvoní, meruněk, třešní, višní, slivoní, proti padlí révy a dalším chorobám.

  152 Kč
 • Fungicidní přípravek Belanty 18ml Novinka Kód: 17737
  Belanty 18ml
  Skladem Značka: AgroBio OPAVA Záruka: 2 roky

  Fungicidní přípravek proti moniliové spále a hnilobě broskvoní, meruněk, třešní, višní, slivoní, proti padlí révy a dalším chorobám.

  46 Kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.