INPORO PS Proti mšicím a sviluškám 500 ml

Kód: 17743
124 122 Kč 102 580 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Postřikový insekticid k okamžitému použití proti savým a žravým škůdcům (mšice, svilušky, štítenky, puklice) na okrasných rostlinách.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku INPORO PS Proti mšicím a sviluškám 500 ml

Insekticid na přírodní bázi proti mšicím, sviluškám, štítenkám a puklicím na okrasných rostinách (např. orchideje, muškáty, palmy, růže). Lze použít i na pokojové rostliny. Slouží k podpoře zdravotního stavu rostlin. Přípravek na rostlině vytváří lepivý povlak, který rostlinám neškodí, ale škůdce zahubí.

Návod k použití

Aplikace se provádí postřikem ihned po zjištění výskytu prvních škůdců. Postřik v exteriéru provádějte brzy ráno nebo pozdě večer, tj. před nebo po skončení letu včel, nejlépe při nízké vlhkosti vzduchu (bez deště), aby pomocný prostředek na rostlině rychle zaschl. Aplikaci můžete provést i přímo v interiéru (byty, kanceláře, aj.). 

  • aplikujte na celou rostlinu ze vzdálenosti 30 cm tak, aby byla vlhká, ale netvořily se kapky.
  • v případě potřeby opakujte aplikaci po 7-14 dnech po napadení škůdci

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Umyjte zasaženou kůži vodou a mýdlem.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Zasažené kontaktní čočky je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa čistou vodou.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Pomocný prostředek skladujte v uzavřených neporušených originálních obalech, v suchých, chladných, dobře větratelných a uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 °C až +30 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Chraňte před slunečním zářením.

Složení přípravku

dokusát sodný 3,3 g/l (0,33 % hm.)

Balení

500 ml přípravku v plastové láhvi s mechanickým rozprašovačem

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností   

Postřik provádějte vždy tak, aby nedošlo k zasažení dalších osob. Vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí postřiku. Po práci si umyjte ruce a postříkané části těla. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Při používání pomocného prostředku na ochranu rostlin nepoužívejte kontaktní čočky.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky
Druh přípravku: Postřik
Objem: 500 ml
Škůdce: Mšice
Značka: AgroBio OPAVA

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: