Formitox extra - návnada k hubení mravenců 120 g insekticidní prášek

 
 

Účinný přípravek proti mravencům všeho druhu, kteří často pronikají zvenku do vnitřních prostor budov.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
31.1.2023
Cena 55 Kč bez DPH
67 Kč    
Kód produktu 34708
Značka Těsmat CZ
Kategorie Přípravky proti mravencům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Insekticidní návnada ve formě krystalického prášku účinně likviduje všechny druhy mravenců. Přípravek lze aplikovat přímo z nádobky posypem nebo z něj lze vytvořit vodný roztok do mističek a umístit je na místa výskytu mravenců. V obou případech mravenci nástrahu pozřou a po kratší době úmírají.

Návod k použití

V tubusu je na víku nádobky otočný kryt. Při prvním použití je potřeba vtlačit část s prolisovaným nápisem "PRESS", čímž se vytvoří otvor, kterým se provádí aplikace přípravku. Po ukončení práce je třeba otočnou vrchní částí víka otvor uzavřít.

Krystalický prášek: nasypte 1 - 2 g krystalků na podložku z papíru, plastu nebo skla a položit do míst předpokládaného výskytu hmyzu.

Vodný roztok: rozpusťte 2 - 4 g krystalků ve 100 ml vody (vznikne 2 - 4 % roztok) a roztok nalít do mělkých misek z plastu nebo skla a umístit do míst předpokládaného výskytu hmyzu. V obou případech hmyz nástrahu pozře a po kratší době hyne.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Nepředpokládá se nežádoucí ovlivnění zdraví při vdechování výparů. Prach může mechanicky dráždit dýchací cesty. Při eventuálních těžkostech postiženou osobu vyneste z dosahu dalšího kontaktu. Dojde-li k podráždění dýchacích orgánů, malátnosti, nevolnosti nebo ke ztrátě vědomí po vdechování prachu, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchání, použijte mechanický dýchací přístroj nebo poskytněte dýchání z úst do úst.
Při styku s kůží: Umyjte části těla, které se dostaly do kontaktu větším množstvím vody. Při přetrvávajícím podráždění pokožky vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Pokud dojte k vniknutí prachu do očí, při násilně otevřených víčkách nejméně 15 minut vyplachujte vlažnou tekoucí vodou. Pokud má postižený kontaktní čočky, je potřebné je před vyplachováním vyjmout. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Při úmyslném požití vypláchněte ústa vodou, podejte postiženému vodu (pouze pokud je postižená osoba při vědomí). Nevyvolávejte zvracení! Při spontánním zvracení zabraňte vdechnutí zvratků. Ihned konzultujte s lékařem a ukažte obal nebo tento bezpečnostní list.

Skladování přípravku

Skladujte v suchých, temných a dobře větraných prostorách při teplotě 0°C až 30°C. Uchovávejte mimo potraviny,mimo dosah dětí..

Složení

Účinná látka: bendiokarb 1,92 g/kg kopretina stračkolistá, Chrysan-themum cinerariaefolium, výtažek 0,1 g/kg

Balení

120 g přípravku v plastové dóze

Upozornění související s bezpečností

Na místa ošetřená přípravkem FORMITOX EXTRA je nutné zabránit přístupu dětem, domácím a hospodářským zvířatům.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Věty popisující druhy rizik:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad uložením do vyhrazených kontejnerů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.