Acrobat MZ WG 5x100g postřik proti plísním

 
 

Fungicidní přípravek k ochraně proti plísni na bramborách, rajčatech, okurkách a plísni na cibuli.

Dostupnost Vyprodáno
Cena 694 Kč bez DPH
840 Kč
Kód produktu 17433
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

EXPIRACE 31.10.2020

Charakteristika přípravku acrobat mz wg 5x100g

Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem ve formě vodorozpustného granulátu k ochraně brambor, rajčat, cibule, okurek, salátu, ostropestřce mariánského a révy vinné.

Mankozeb je fungicidní účinná látka s kontaktním účinkem ze skupiny ethylen- bisdithiokarbamidanů.

Dimethomorf je systémová účinná látka ze skupiny morfolinů s účinkem na široké spektrum hub třídy Oomycetes. Ovlivňuje biochemické procesy vytváření či regulace tvorby buněčné stěny hub, mající za následek přerušení vývoje houby. U dimethomorfu nevzniká křížová rezistence s fenylamidy, rezistentní kmeny nebyly zjištěny a ani se nepředpokládají. Je proto cennou látkou v systému ošetřování proti plísni bramboru na bramborách, zejména tam, kde hrozí vznik rezistence k doposud běžně používaným systémovým fungicidům. 

Návod k použití přípravku acrobat mz wg 5x100g

Přípravek rozředíme vodou dle přiloženého návodu a aplikujeme na rostliny postřikem. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení povrchu rostlin.

Ochranná lhůta: 3 - 28 dní dle druhu plodiny.

Dávkování:

 • Plíseň bramborová na rajčatech: 10 g na 1,5 - 3 l vody.
 • Plíseň bramborová na porostu brambor: 10 g na 1,5 - 3 l vody.
 • Plíseň okurková: 10 g na 1,5 - 3 l vody.
 • Plíseň cibulová: 10 g na 1,5 - 3 l vody.
 • Plíseň révová: 10 g na 4 l vody.

První pomoc při zasažení

Při styku s kůží nebo s vlasy: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou, vlasy osprchujte. Při pozření okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nezapomeňte lékaře informovat o přípravku prostřednictvím štítku či bezpečnostního listu.

Skladování acrobat mz wg 5x100g

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata.

Složení přípravku acrobat mz wg 5x100g

Účinná látka: dimethomorf 90 g/kg, mankcozeb 600 g/kg

Balení

500g přípravku baleno v sáčcích po 100 gramech.

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-silhouette.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

 

Podobné produkty

 • 6859903182753d18f7af88a9dae81480 Kód: 17221
  Dithane DG Neotec 5x100g Přípravek k ochraně proti širokému spektru houbových chorob.
  Vyprodáno Značka: Dow AgroSciences Záruka: 2 roky

  Kontaktní fungicidní přípravek se používá k preventivní ochraně proti širokému spektru houbových chorob, jako je plíseň bramborová, cibulová, okurková, zelná, skrvnitosti aj. Přípravek také omezuje výskyt svilušek. Vyznačuje se dlouhým protektivním působením.

  478 Kč
 • polyram wk 5x20 Kód: 17245
  Polyram 5x20g
  Toto zboží již není v naší nabídce Značka: BASF Záruka: 2 roky

  Postřikový fungicidní přípravek k ošetření brambor proti plísni bramborové, jádrovin proti strupovitosti nebo révy vinné proti plísni révové.

  182 Kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.