Rebel Čmelíkostop 5000 ml Zásobní balení insekticidního přípravku proti čmelíkům

 
 

Zásobní balení insekticidního přípravku proti čmelíkům, známých také jako čmelík kuří nebo slepičí muňky, je ideální pro doplňování do postřikové nádoby pro časté a větší zásahy. Doporučuje se k desinsekci chovných prostorů drůbeže při zamoření čmelíky i jako prevence při naskladnění. Přípravek hubí dospělce i jejich vývojová stadia.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
10.2.2023
Cena 1 525 Kč bez DPH
1 845 Kč    
Kód produktu 27422
Značka Stachema CZ s.r.o.
Kategorie Antiparazitika pro ptáky
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Jedná se o kapalný, vysoce funkční postřik určený k hubení čmelíků (Dermanyssus app. známých také jako čmelík kuří nebo slepičí muňky) v drůbežárnách a kurnících.Tento přípravek hubí dospělce i jejich vývojová stadia. Doporučuje se k desinsekci chovných prostorů drůbeže při zamoření čmelíky i jako prevence při naskladnění. Důležité je tyto parazity nepodceňovat a v případě zjištění jejich výskytu ihned aplikovat tento prostředek k jejich vyhubení.

Návod k použití

Aplikace postřikem. Přípravek se aplikuje po důkladné mechanické očistě jako postřik v nepřítomnosti drůbeže na stěny a zařízení hal a kurníků. Přípravek se důkladně zamíchá a vzniklou emulzi aplikujeme pomocí ručních nebo motorových postřikovačů. Je vhodné během aplikace zajistit míchání postřikové emulze. Doporučujeme vystříkat haly a kurníky před každým naskladněním zvířat. Při silném výskytu čmelíků doporučujeme opakovat postřik po 3 měsících, při slabém zamoření po 6 měsících. Postřik neaplikujtem na potravinová zvířata a v jejich přítomnosti. Až po zaschnutí přípravku můžete zvířata opět naskladnit. Spotřeba přípravku je 1 litr na 7-10 m².

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Okamžitá lékařská pomoc není nutná. Při zdravotních potížích po manipulaci s přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento bezpečnostní list nebo etiketu.
 Při nadýchání: odvést postiženého na čerstvý vzduch.
 Při styku s kůží: pokožku omýt vodou.
 Při zasažení očí: důkladně vypláchnout vodou.
 Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít asi 1/2 litru vody, nevyvolávat zvracení

Skladování přípravku


Skladujte v původním dokonale uzavřeném obalu při teplotě 5°C až 25°C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Složení


0,10 g/kg deltamethrin, 3,1 g /kg piperonylbutoxid, fenoxycarb

Doba použitelnosti


Doba použitelnosti 12 měsíců od data výroby

Balení


Plastový obal s mechanickým rozprašovačem o objemu 500 ml.

Upozornění související s bezpečností


Přípravek je vysoce hořlavý. Chraňte je před otevřeným ohněm i horkými povrchy. Tento insekticid nesmí kontaminovat potraviny, nápoje ani krmiva. Dbejte na to, aby povrchy, které přichází do kontaktu s potravinami atd. nebyly taktéž kontaminovány. Sprej neslouží k ošetření zvířat.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H410 -
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:
P101 -
je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 -
uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 -
zabraňte uvolňování do životního prostředí
P501 -
odstaňte obsah/obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů
P301+330+331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 
P302+350 -
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P304+340  -
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. 
P305+351+338 -
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
5
Avatar autora | 7.9.2020
Snadná manipulace