Plantella - Tekuté železo 250 g proti žloutnutí listů

 
 

Minerální hnojivo pro ochranu rostlin před nemocemi způsobenými nedostatkem železa.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
31.1.2023
Cena 55 Kč bez DPH
67 Kč    
Kód produktu 41648
Značka UNICHEM
Kategorie Kapalná hnojiva
Záruka 2 roky
 

popis produktu

Tekuté železo brání fyziologickým nemocem způsobeným nedostatkem železa ( žloutnutí listů a listová bledost nebo chloróza). Používá se pro doplnění železa při zjištění jeho nedostatku v půdě či rostlinách. Může se aplikovat i preventivně. Díky tekuté formě se snadno dávkuje.

Minerální hnojivo určené k hnojení zeleniny, okrasných rostlin, ovocných stromů a plodin.

Návod k použití

Aplikaci provádíme zálivkou nebo postřikem na list.

Doporučené dávkování:
zálivka : 35 ml hnojiva do 2 l vody cca na 2 ošetřované plochy
postřik na list : 15 ml hnojiva do 2,5 l vody

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Osobám v bezvědomí nepodávat jídlo ani pití. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku a dbejte prùchodnost dýchacích cest.
Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch - opusťte kontaminované prostředí. Projeví-li se symptomy, vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Znečistěný oděv a obuv odstranit. Při projevení příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Časti těla, které přišly do styku spřípravkem ihned omývat velkým množstvím vody a mýdlem.
Při zasažení očí: Otevřené oči i pod očními víčky ihned vyplachovat pod velkým množstvím tekoucí vody. Pokud podráždění neustoupí, vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávat zvracení! Vypláchnout ústa vodou! Vyhledat lékařskou pomoc! Lékaři předložit bezpečnostní list či etiketu.

Skladování přípravku

skladujte v suchém a chladném prostředí v originálním balení při teplotě 0°C - 35°C

Složení

3 % m/m, voděrozpustné železo (Fe), síranová forma

Balení

250 ml přípravku v plastové lahvi + odměrka

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

 • cererit 1kg Kód: 18623
  Cererit - univerzální hnojivo 1kg pro celou zahradu
  Skladem Značka: AGRO CS a.s. Záruka: 2 roky

  Granulované bezchloridové hnojivo s obsahem hořčíku pro všechny druhy rostlin k použití od jara do podzimu.

  52 Kč
 • Hořká sůl Kód: 18457
  Hořká sůl proti žloutnutí listů a hnědnutí jehlic
  Skladem Značka: AGRO CS a.s. Záruka: 2 roky

  Krystalické hořečnaté hnojivo určené pro rychlé odstranění skrytého i zjevného nedostatku hořčíku. Nedostatek hořčíku se projevuje hnědnutím a zvýšeným opadáváním jehličí nebo žloutnutím listů. Podporuje tvorbu plodů. Je vhodné pro všechny rostliny na zahradě.

  65 Kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.