Neudosan-přípravek proti mšicím Koncentrát k přípravě postřiku proti škůdcům bez ochranné lhůty

 
 

Přípravek určený k cílenému boji proti savým a žravým škůdcům - mšice, svilušky, molice atd. Vhodný pro ovocné stromy, bobuloviny, jahodník, pro zeleninu ve volné půdě, sklenících, zimních zahradách i obytných prostorách. Po aplikaci je možné plody ihned konzumovat.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
10.2.2023
Cena 260 Kč bez DPH
315 Kč    
Kód produktu 18131
Značka Neudorff
Webová stránka značky neudorff.cz/neudorffcz/hl...
Kategorie Insekticidy proti škůdcům rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku Neudosan-přípravek proti mšicím

Jedná se insekticid ve formě roztoku k ředění vodou. Jeho účinnou látkou jsou draselné soli přírodních mastných kyselin, které se v přírodě rychle odbourávají. Účinná látka nezústáva ve vzduchu uzavřeného prostoru. Používá se nejen v zahradě, ale především ve sklenících, bytech nebo kancelářích proti savým a žravým škůdcům – mšicím, sviluškám, molicím aj.(neohrožuje včely, dravé vosičky a zlatoočky). Neudosan je velice vhodný i pro rostliny pěstované v hydroponii. Postřikují se napadené části okrasných rostlin včetně dřevin. Neudosan je z mnoha přípravků nejvhodnější pro ovocné rostliny, bobuloviny, jahodník i pro zeleninu pod sklem i ve volné půdě, protože je možno po aplikaci plody ihned konzumovat - bez ochranné lhůty. 

Návod k použití Neudosan-přípravek proti mšicím

K přípravě postřiku se koncentrát ředí podle návodu (cca 20 ml na 1 litr vody). Postřik se aplikuje od počátku napadení, max. 3x v intervalu 7 dnů. Účinkuje pouze na ty škůdce, které jsou přípravkem zasaženi, proto je rostliny potřeba roztokem důkladně postříkat (až do skanutí) i na rubu listů, Nejúčinnějsší aplikace je za nižších teplot, např. ráno nebo pozdě večer, kdy jsou dospělci méně aktivní a sedí na listech.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (například mravenčení, brnění v obličeji nebo na rukou) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z etikety/štítku/příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Přetrvávají-li nežádoucí účinky zajistěte odborné lékařské ošetření.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, (s informací, že se jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu) a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování přípravku

Skladujte v originálních obalech při teplotě +5 až + 30°C.

Složení

51% draselných solí přírodních mastných kyselin

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 5 roků od data výroby

Balení

250 ml koncentrátu, v plastové láhvi s odměrkou

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-exclam.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte u sebe čtítek nebo etiketu výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x