NEMAPOM 10 mil (Steinernema feltiae) hlístice proti obaleči jablečnému parazitické hlístice k ochraně sadů před obalečem jablečným

 
 

Parazitické hlístice Steinernema feltiae k ochraně sadů před obalečem jablečným. Aplikace těchto mikroskopických pomocníků je ekologická, jednoduchá a velmi účinná. Balení obsahuje 10 milionů hlístic.

Dostupnost Vyprodáno
Cena 173 Kč bez DPH
209 Kč
Kód produktu 25557
Značka Biocont
Kategorie Parazitické hlístice
Položka byla vyprodána...
 

Zboží objednané ve středu po 11té hodině předáme dopravci až v pondělí.

Popis parazitických hlístic Nemapom

Jedná se o parazitické hlístitce Steirnernema feltiae, které jsou přirozeným nepřítelem obaleče jablečného. Používají se k ochraně ovocných sadů speciálně na podzim zejména u jabloní a švestek, kde jedním z hlavních škůdců je právě obaleč jablečný a také švestkový.
Tyto parazitické hlístice aktivně vyhledávájí a parazitují larvy obalečů. Infikované larvy do 2-3 dnů po napadení hynou a uvnitř jejich těla proběhne vývoj další generace hlístic. Tak dochází k redukci larev obaleče připravených na přezimování a tím snížení jejich výskytu v následujícím roce.

Aplikace

Aplikace se provádí postřikem na kůru stromů, na podzim, po sklizni, cca od září do prosince, za příznivých teplot se může aplikovat i na jaře. Podmínkou je teplota při a po aplikaci 8 - 10°C alespoň po několik hodin denně. Při vyšších teplotách klesá účinnost nematod. Ideální je aplikovat na večer, ideálně za vlhkého až deštivého počasí.  Čím více je kůra stromu a půda kolem stromů vlhká, tím lépe.
U výsadeb starších 5-ti let aplikujte na kmeny i na větve, kde je kůra porézní.

Nelze používat současně s toxickými chemickými postřiky.

Návod k použití:

1) plodina, oblast
použití
2)škodlivý organismus,
jiný účel použití
Dávkování,
mísitelnost
OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
4) Poznámka k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
jabloň obaleč jablečný 750 milionů jedinců/ 1 m kmene/ha;
1000 l vody/ha
- 1) od BBCH 90 5) mladé výsadby – velké
produkční plochy
jabloň obaleč jablečný 1 500 milionů jedinců/ 1 m kmene/ha;
1500 l vody/ha
- 1) od BBCH 90 5) starší výsadby – velké
produkční plochy
jabloň obaleč jablečný 10 milionů jedinců/1 m kmene/ 10 stromů;
13 l vody/ 10 stromů
- 1) po sklizni 5) mladé výsadby
jabloň obaleč jablečný 10 milionů jedinců/1 m kmene/7 stromů;
10 l vody/ 7 stromů
- 1) po sklizni 4) máčení frigo sadby

 (-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit 

Další údaje a upřesnění:

• Aplikace se provádí na podzim nebo na jaře
• Teplota při a po aplikaci 8 - 10 °C alespoň po několik hodin. Při vyšších teplotách klesá účinnost nematod.
• Aplikujte na večer, za vlhkého až deštivého počasí.
• Bioagens aplikujte v co nejkratší době po doručení a použijte celý obsah balení najednou.
• Nemapom aplikujte po sklizni, v době výskytu škůdce ve fázi larev v diapauze
• Před aplikací důkladně propláchněte aplikační zařízení vodou, obzvláště pokud před tím bylo použito na postřik insekticidem či nematocidem, odstraňte
veškerá síta.
• Použijte trysky o průměru 0.8 mm, tlak max 5 barů
• V průběhu aplikace stále promíchávejte, aby se zamezilo klesnutí nematod na dno nádrže.
• U výsadeb starších 5-ti let aplikujte na kmeny i na větve, kde je kůra porézní a škůdce přezimuje.

Příprava aplikační kapaliny:

Obsah balení rozmíchejte v menším množství vody ( 5 l), dobře promíchejte a vlejte do nádrže postřikovače do poloviny naplněného vodou. Za stálého míchání doplňte vodou na požadovaný objem. V průběhu aplikace stále promíchávejte.

Informace o první pomoci:

Dodržují se běžná hygienická a bezpečnostní opatření pro práci s biologickými přípravky na bázi makroorganismů. Používejte běžné osobní ochranné pracovní prostředky. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Produkt neohrožuje zdraví lidí, nepoškozuje životní prostředí.

Skladování:

Je možné krátkodobé přeskladnění v uzavřených originálních obalech na suchém, chladném místě při teplotě cca 4–10 °C. Bioagens nesmí být nikdy vystaven teplotám pod bodem mrazu či nad 30 °C. Skladování je možné po dobu nejvýše 6 týdnů od data výroby. Nedoporučuje se skladovat společně s chemickými přípravky ochrany rostlin a těkavými látkami. Skladujte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek musí být použit před datem exspirace

Balení hlístic

10 mil

Upozornění související s bezpečností

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv
P501 Odstraňte obsah/obal předáním do sběrného dvora
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 848/2018 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Nelze používat současně s toxickými chemickými postřiky.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie. Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.