HAGOPUR- Certosan - proti okusu rozprašovač proti okusu

 
 

Přípravek s dlouhotrvajícím účinkem slouží jako ochrana proti okusu a ohryzu dřevin, okrasných keřů a rostlin. Je neutrální pro životní prostředí a zároveň úsporný ve spotřebě.

Dostupnost Vyprodáno
Cena 288 Kč bez DPH
349 Kč
Kód produktu 35510
Značka HAGOPUR AG
Kategorie Ochrana stromků proti okusu
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Charakteristika přípravku HAGOPUR- Certosan - proti okusu

Jedná se o produkt na čistě biologické bázi. Zvěř odpuzuje na základě směsi „vůní“. Používání výrobku poskytuje celoroční přírodní ochranu proti okusu a otloukání paroží. Účinkuje na spárkatou zvěř, zajíce a králíky. Je určen na jehličnaté a listnaté stromy, na okrasné keře a stromy, na okrasné rostliny a rostliny všeobecně a také na ovocné plodiny. Může se používat na jednotlivé rostliny nebo i celoplošně.
Certosan nabízí dlouhodobou ochranu a po ukončení účinku je biologicky odbouratelný. Může se okamžitě bez prodlevy použít na ochranu sazenic
a stromů. Vysoká ekologická snášenlivost produktu i při čerstvých okusech chrání rostlinu před dalšími fytotoxickými vlivy.

doba účinku

V době vegetace 4-6 týdnů, v podzimních a zimních měsících až 6 měsíců.

Návod k použití HAGOPUR- Certosan - proti okusu

Do lahve nalijte 400 ml vody a řádně protřepejte. Aplikujte rozprašovačem přímo na rostliny. Certosan je účinný okamžitě.
Náplň vystačí na min. 240 aplikací, konečná směs musí být uchována v chladu při teplotě 4-6 ° C.a spotřebována do 10 dnů.
Není dobré aplikovat produkt za přímého slunečního záření.

Skladování přípravku

Skladujte v suchu a chladnu, odděleně od skladu s potravinami a krmivy. Láhev musí při skladování stát. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C.

Složení

obsahuje 35g práškové směsi na čistě biologické bázi k naředění vodou

První pomoc při zasažení

Všeobecná doporučení: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledat lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí požití.
Vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře. Při bezvědomí uložit do stabilizované polohy. Při dýchacích obtížích dát kyslík.
Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.
Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.
Požití: Nevyvolávat zvracení a nic nepít, okamžitě navštívit lékaře.

Doba použitelnosti

neotevřené balení 24 měsíců od data výroby

Balení

plastová láhev s mechanickým rozprašovačem
obsahuje 35g práškové směsi k naředění vodou

Upozornění související s bezpečností

Při používání je nutné se řídit pokyny na etiketě. Nepoužívejte v uzavřených prostorách. Láhev musí při skladování stát. Při práci používejte pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, obličejového štítu Š-P 15, rukavic z plastu či pryže a pryžové holinky. Během zásahu a po jeho skončení dodržujte běžné hygienické zásady. Při manipulaci s repelentem proti okusu zvířat nepijte, nejezte ani
nekuřte. 

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.