Bros Repelentní sprej proti komárům a klíšťatům 50 ml Repelent

Kód: 19708
56 Kč 46 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Repelent poskytuje dlouhodobou ochranu proti komárům, klíšťatům a muchničkám. Repelent ve spreji umožňuje pohotové a pohodlné použití. Může se aplikovat na kůži i na oblečení.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika produktu

Vysoce účinný repelentní sprej odpuzuje komáry dokonce i tropické komáry (po dobu až 5 h), klíšťata (po dobu až 4 hodin) a muchničky (po dobu až 8 hodin). Tento repelent můžete podle výrobce aplikovat na kůži i na oblečení. Aplikaci na kůži však nedoporučujeme, sprej obsahuje látku DEET.

Sprej poskytuje ochranu proti štípnutí nepříjemným hmyzem a následně tak proti potencionální hrozbě nemocí přenášených hmyzem: jako je klíšťová encefalitida, meningitida, Lymská borelióza, ad. 

Návod k použití

Před použitím si důkladně přečtěte příbalový leták. Tekutý výrobek ve spreji aplikujte ze vzdálenosti 15 cm na oblečení a na kůži tam, kde máte místa náchylná ke kousnutí či poštípání. Při nanášení na hlavu a krk nejdříve nastříkejte na dlaně a pak na hlavu a krk rozetřete.
Nenanášejte na dlaně dětem. Nepoužívejte u dětí do dvou let, nepoužívejte častěji jak 2 x denně a neaplikujte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Používejte pouze v dobře větraných místnostech.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: odveďte postiženou osobu z místa kontaminace a zajistěte přístup k čerstvému vzduchu. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: V případě podráždění, omyjte dostatečným množstvím vody a mýdla. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: omyjte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: nepravděpodobné vzhledem ke skupenství produktu. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C.

Složení Bros

Aktivní složka: DEET / N,N-diethyl-mtoluamid 15%, citriodiol 0,01%

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 5 let od data výroby

Balení

50 ml v lahvičce s mechanickým rozprašovačem

Upozornění související s bezpečností

Přípravek nesmí být aplikován na dlaně dětí mladších 12 let. Přípravek není určen pro použití u dětí mladších než 2 roky. Aplikujte jednou až dvakrát denně u dospělých a jednou denně u dětí ve věku 2 - 12 let. Neaplikujte na podrážděnou nebo poraněnou pokožku.

   100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-flamme.svg

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky proti klíšťatům
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: