Aversol 1kg trvanlivý repelentní přípravek sloužící k ochraně proti okusování a požírání stromků zvěří

 
 

Tento trvanlivý repelentní přípravek slouží k ochraně proti okusování a požírání lesních a okrasných kultur zvěří a proti ohryzu krčků sazenic škodlivými hlodavci. Může být použit jak k zimní, tak k letní ochraně. Je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům

Dostupnost Vyprodáno
Cena 106 Kč bez DPH
128 Kč
Kód produktu 30423
Značka Tora s.r.o.
Kategorie Ochrana stromků proti okusu
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Charakteristika přípravku

Jedná se o pastovitou směs bílošedé barvy charakteristického zápachu, působícího na čichové i chuťové smysly zvířat. S okousanými a požranými dřevinami se potýkáme často v zimním období v lokalitách v blízkosti lesa apod. Okousaná kůra či požrané části dřevin se mohou objevovat ale i v průběhu roku. Často jsou napadány mladé rostliny, které pro srnu, jelena, zajíce a další, představují snadno získatelnou stravu. Tento přípravek úspěšně funguje díky odpudivému chuťovému účinku hořké chuti, částečně pachovému účinku účinné látky thiram, částečně odpudivě působícímu zbarvení přípravku (žlutošedé až bílé barvy) a částečně zábranovému účinku zaschlé vrstvy přípravku na ošetřených dřevinách. Tato kombinace účinků zvíře od jeho počínání dokonale odradí. Aversol je velmi trvanlivý a je neškodný jehličnanům i listnáčům. Může být použit jak k zimní, tak k letní ochraně sazenic. Nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty. Používá se také k postřiku a nátěru vrcholových prýtů sazenic. Správně aplikovaný přípravek snižuje nebezpečí okusu a ohryzu zvěří po dobu celého vegetačního období.

Návod k použití

Použivejte k postřiku a nátěru vrcholových prýtů sazenic. Před použitím je nutné Aversol důkladně promíchat. Postřik rychle zasychá. Lze aplikovat i při teplotách těsně nad bodem mrazu, bez vlivu na odlupování nebo sprášení filmu. Aplikace je možná i na vlhké (ne mokré) sazenice, musí však alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm. Správně aplikovaný přípravek snižuje nebezpečí okusu a ohryzu zvěří po dobu celého vegetačního období. Sazenice jehličnanů a listnáčů se natírají gumovou rukavicí, speciálními kartáči na dlouhých rukojetích nebo širokými plochými štětci a prkénky, které slouží k přidržování sazenic.

Aplikační dávka vody: Při aplikaci nátěrem rukavicí se přípravek neředí, při aplikaci nátěrem kartáči se může mírně ředit vodou do poměru 5:1 (přípravek : voda). Při aplikaci postřikem proti zimnímu okusu se přípravek ředí s vodou v poměru 5:1 až 4:1 (přípravek : voda), proti letnímu okusu v poměru 2:1 (přípravek : voda).

Nátěr: 3 - 5 kg / 1000 ks sazenic
Postřik: 4 - 6 kg / 1000 ks sazenic
Dávku v rámci uvedeného rozpětí volte podle intenzity předpokládaného výskytu. Po 3-5 letém období nepřetržitého používání přípravku na stejné lokalitě doporučujeme provést změnu za jiný přípravek s jinou účinnou látkou.  

Nejvyšší počet aplikací: 2 x za vegetaci  

Skladování přípravku

Skladujte v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od +5 do 30°C, oddělených od skladu s potravinami a krmivy

Složení

Účinná látka / obsah: Thiram (tetramethylthiuramdisulfid) 37,5 g/kg

První pomoc při zasažení

Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím čisté (pitné) vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití přípravku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a 10 tablet medicinálního uhlí. Nevyvolávat zvracení ! Postižený, který požil AVERSOL nebo má oči zasažené tímto přípravkem, musí být dopraven k lékaři.

Doba použitelnosti

24 měsíců od data výroby při skladování v neporušených originálních obalech při teplotě +5 až 30°C.

Balení

Plastový obal o objemu 1000 ml.

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

Signální slovo: Varování

Pokyny pro bezpečné nakládání: P261: Zamezte vdechování aerosolů. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P391: Uniklý produkt seberte. P501: Odstraňte obsah / znečištěný obal jako nebezpečný odpad.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

  • stopkus Kód: 30424
    Stopkus 1kg repelentní přípravek proti okusu stromků
    Vyprodáno Značka: Tora s.r.o. Záruka: 2 roky

    Tento repelentní přípravek je účinný k odpuzení zvěře od okusování a požírání lesních a okrasných dřevin a škodlivých hlodavců od ohryzu krčků sazenic. Může být použit jak k zimní, tak k letní ochraně sazenic. Je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům

    136 Kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.