AGRO NATURA Rock Effect new - 1 l

Kód: 18752
Novinka
Značka: AGRO CS a.s.
598 Kč 494 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Unikátní bylinkový koncentrát pro zvýšení odolnosti a obranyschopnosti rostlin proti škůdcům (mšice, molice, svilušky, třásněnky, puklice i vlnatky) a všem druhům padlí.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku AGRO NATURA Rock Effect new - 1 l

Koncentrát na bázi přírodních látek pro zvýšení odolnosti a obranyschopnosti rostlin proti škůdcům s novou recepturou.

Účinkuje na

savé škůdce – mšice, molice, svilušky, třásněnky,
všechny druhy červců - puklice i vlnatky
všechny druhy padlí - americké padlí na angreštu a rybízu.

Účinkuje i na přezimující stádia škůdců.

Můžete aplikovat na okrasné rostliny, bylinky, kaktusy, zeleninu (papriky, rajčata, okurky, tykve (cukety), jádroviny a peckoviny apod. Vhodný jako preventivní postřik na jaře (aplikace únor, březen).

Návod k použití

Přípravek se aplikuje postřikem pomocí odměrky pro snadné dávkování
100 ml na cca 3,3 - 10 l aplikační kapaliny podle typu rostliny

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
Při zasažení očí: Vyplachujte po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte.
Při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení.
Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě 5 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Složení přípravku

Účinná látka: olej z Pongamia pinnata496,9 g/l (cca 56% hmot.) - nové složení s nižší fytotoxicitou

Balení

1000 ml přípravku, plastová láhev s odměrkou

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a do důkladného umytí. Pracovní oděv před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte) Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, vodních organismů, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a necílových rostlin.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti škůdcům rostlin
Záruka: 2 roky
Druh přípravku: Koncentrát, Postřik
Objem: 1 l
Škůdce: Mšice
Značka: AGRO CS a.s.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: