Vermifix- lepidlo na ochranu rostlin a stromů 400ml ochrana před lezoucími škůdci

 
 

Lepidlo ve spreji k ochraně dřevin před lezoucími škůdci a k přípravě lepových pastí. Má vysokou lepivost po velmi dlouhou dobu. Velmi snadná aplikace

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
10.2.2023
Cena 180 Kč bez DPH
218 Kč    
Kód produktu 17101
Značka AgroBio OPAVA
Webová stránka značky agrobio.cz/
Kategorie Přípravky na ochranu rostlin
 

Charakteristika přípravku

Lepidlo ve spreji na ochranu stromů a rostlin, skleníkových kultur, zeleniny, pokojových rostlin a polních plodin  před lezoucími škůdci. Je také výborným pomocníkem pro monitoring a signalizaci náletu či výskytu škodlivého hmyzu (molice, mšice, smutnice, vrtule, vrtalek, aj.). Lepidlo je ve spreji, což zajišťuje jeho snadnou aplikaci. Po nanesení tak vytváří 100% bariéru proti lezoucím škůdcům i na hrubých kmenech. Výrobek je bez insekticidů. Velmi odolné proti slunečnímu světlu. I na přímém slunci má vysokou lepivost po velmi dlouhou dobu.

druhy škůdců, proti kterým lepidlo zajišťuje ochranu:

  • proti mravencům a dalšímu lezoucímu hmyzu (mravenci, dřepčíci, nosatci, třásněnky, puklice, píďalky, aj,)
  • signalizace výskytu létajícího hmyzu (molice, mšice, smutnice, vrtule třešňové, vrtalek, aj.)

Návod k použití

Lep je možné nastříkat přímo na zralou kůru stromů, nejlépe ze vzdálenosti 5 - 10 cm v tenké vrstvě (čerstvě nanesený lep v silnější vrstvě má snahu stékat). Je vhodné nanášet lep ve dvou vrstvách, v případě drsnější nebo popraskané kůry i vícekrát), aby se vytvořila bariéra, která nedovolí lezoucím škůdcům projít do koruny stromu a způsobit případné škody na plodech.
Lepidlo lze také nastříkat na různé materiály jako lepenka, folie apod. a tím vytvořit lepové desky nebo šipky (pro zavěšení do koruny stromů nebo zapíchnutí do zeminy vedle rostliny).
Lepová plocha je zcela aktivní den po aplikaci

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, při teplotě teplotě 0°C - 30°C. Uchovávat mimo dosah dětí. Přípravek nesmí přijít do kontaktu s potravinami, nápoji  a krmivy pro zvířata. Skladovat pouze v originálním balení.

Složení lepového pásu

polyolefiny 42 % (420 g/ kg)

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Vždy při zasažení očí neředěným prostředkem nebo projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. slzemí, zatrudnutí, pálení očí; přetrvávající podráždění kůže apod.) nebo v připadě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených vícek čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání
lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbaloveho letáku a o poskytnuté první pomoci.
Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 5 let od data výroby

Balení

400 ml lepidlo ve spreji

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-flamme.svg

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H222 – Extrémně hořlavý aerosol.
H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 – Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 – Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 – Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.