Modrá skalice 500g pro potlačení výskytu mechů, lišejníků a chorob rostlin

 
  • 1 z 2
 

Využití modré skalice (síranu měďnatého) je mnohostranné. Modrá skalice je ideální a účinný přípravek v boji proti mechům, lišejníkům a jiným chorobám rostlin. Její použití je velmi snadné, rychlé a levné. Zároveň slouží jako měďnaté hnojivo pro doplňkovou výživu plodin s výššími nároky na měď. Aplikuje se postřikem nebo zálivkou.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
31.1.2023
Cena 109 Kč bez DPH
132 Kč    
Kód produktu 17252
Značka PROXIM
Kategorie Hnojiva
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Modrá skalice neboli Síran měďnatý (CuSO4) je anorganická sloučenina. Jení využití je mnohostranné. Její využití je oblíbené a zároveň snadné, rychlé a levné v boji proti mechům a lišejníkům - funguje i v trávě. kdy mech politý roztokem postupně odumře. Modrá skalice je velmi účinná i proti dalším chorobám rostlin. Skalice modrá je měďnaté hnojivo, které se využívá pro doplňkovou výživu zemědělských plodin s vyššími nároky na měď jako je pšenice, ječmen, oves, jetel, luskoviny a  další. Měď pozitivně ovlivňuje stabilitu chlorofylu a prodlužuje tak období aktivní fotosyntézy. Charakteristickým znakem nedostatku mědi jsou bílé skvrny a bílé špičky listů, projevují se chronická onemocnění. Postižené rostliny mohou růst zpočátku normálně, postupně ale dochází k jejich zasychání a změně barvy do silně žlutého odstínu. Pokud rostliny trpí nedostatkem mědi, tak se výrazně snižuje i jejich schopnost využití dusíku z hnojiv. Nedostatek mědi se projevuje především na lehkých a kyselých půdách, na kyselých půdách po extrémním vápnění a také na půdách s vyšším obsahem organické hmoty. Aplikace modré skalice je snadná, provádí se postřikem nebo zálivkou.

Návod k použití

Ke hnojení se používá v dávce cca 0,5 g/m2.
Na půdách s nízkým obsahem mědi se doporučuje předseťové máčení semen v roztoku 0,02-0,05 % CuSO4, z něhož rostlina čerpá tento prvek.

K potlačení mechů, lišejníků a houbových chorob na rostlinách se používá postřik nebo zálivka v koncentraci 10-20g/l vody.

První pomoc při zasažení

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavech ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci.
Postižený nedýchá - je nutné okamžitě provádět umělé dýchání
Zástava srdce - je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce
Bezvědomí - je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku
Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lze doporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.
Při styku s kůží: Odstraňte potřísněný oděv, umyjte postiženou pokožku vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.
Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně 15 minut. Pokud dráždění neustává, vyhledejte lékaře.                                                                                                                                                                                                              Při požití: Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte postiženému vypít: 1 až 2 dcl mléka nebo bílek - syrový. Poté se pokuste o zvracení nebo výplach žaludku. Okamžitě přivolejte lékaře.

Skladování přípravku

V uzavřených prostorách v suchu. Na vzduchu vlhne. Uchovávejte pouze v původním obalu odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob! Mráz ani běžná teplota do 30 °C neškodí.

Složení

Obsah živin:  Cu (24) + S (36)

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 3 roky od data výroby

Balení

500g CuSO4 v plastovém sáčku

Upozornění související s bezpečností


100px-GHS-pictogram-exclam.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P501 Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.