Sirná svíce 700 g fumigátor

Kód: 17281
Vyrobeno v ČR
Značka: AgroBio OPAVA
112 Kč 93 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Svíce k síření sklepů, skladů a jiných prostor pro likvidaci škodlivých organismů a plísní. Využití ve vinařství, potravinářství, včelařství a zahrádkářství.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika produktu

Svíce slouží k síření skladových prostorů pro potravinářské účely – sklepy na víno, lisovny, sklady na brambory, sklady na ovoce. Dezinfikuje tak prostory od plísní a škodlivých mikroorganismů. Použití spočívá v jejich zapálení v určitém prostoru, čímž se vyvíjí oxid siřičitý, který škodlivé mikroorganismy ničí.
Jedna svíce je na vysíření prostoru asi 10 – 15 m3

Oblast použití

vinařství, potravinářství - k síření výrobních a skladovacích prostor před naskladněním produktů nebo zahájením výrobního procesu
včelařství - k vysiřování souší, nástavků a jiného včelařského vybavení včetně zpracovatelských prostor
zahrádkářství - k síření sklepů a skladovacích prostor před naskladnéním ovoce, zeleniny aj.

návod k použití

  • místnost před sířením zcela vyklidíme
  • sirná svíce se vloží do nehořlavé nádoby (sklo) a zapálí se
  • svíce při hoření teče, proto je nutné vložení do nehořlavé nádoby k zachycení síry
  • místnost nebo prostor po zapálení svíce ihned opustíme a co nejlépe uzavřeme
  • časové období potřebné pro účinek:  2 - 4 hodiny
  • po 4 hodinách místnost důkladně vyvětrejte
  • druhý den, po vyvětrání, již můžete prostor bezpečně používat (pro uskladnění ovoce, zeleniny, aj.)

Aplikujte vždy do prázdných sklepů, skladů, skleníků, apod. V prostoru během ošetření, nesmí být ovoce, zelenina či jiné potraviny nebo krmiva pro zvířata. 

První pomoc při zasažení

Vdechnutí: Postiženého převést na čerstvý vzduch mimo nebezpečnou zónu. Při přetrvávajících potížích vyhledat nebo přivolat lékařskou pomoc.
Styk s kůží: Dráždivé účinky. Odstranit kontaminovaný oděv. Zasažená místa důkladně omýt vodou a mýdlem, v případě přetrvávajících potíží vyhledat lékařskou pomoc.
Styk s okem: Vyplachovat velkým množstvím čisté vody, při přetrvání potíží vyhledat lékařskou pomoc.
Požití: Vypláchnout ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Podat vypít cca 0,5 l vlažné vody. Okamžitě přivolejte lékaře.

Složení

Účinná složka: oxid siřičitý, uvolňuje se hořením síry (max. 800 g/kg)

Skladování

na suchém a větraném místě

Záruční doba

při dodržení skladovacích podmínek neomezená

Hmotnost

cca 700 g

Bezpečnostní upozornění

exclam

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280Používejte ochranné rukavice.
P302 + P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332 + P313Při podráždění kůže:Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Směs jeklasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

Upozornění: Při hoření se uvolňuje oxid siřičitý, toxický plyn, CAS 7446-09-05.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Ostatní
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: