IMIDASECT Gelová nástraha proti rusům a švábům 5 g Účinný gel na hubení švábů

 
  • 1 z 2
 

Snadno aplikovatelná vysoce účinná gelová nástraha proti rusům a švábům IMIDASECT s dlouhodobým účinkem. Na hmyz působí při kontaktu i požeru. Vhodná při boji proti rusům domácím, švábům obecným, švábům hnědopasým, švábům americkým a jejich nymfám.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
1.2.2023
Cena 146 Kč bez DPH
177 Kč    
Kód produktu 15068
Značka Kollant
Webová stránka značky kollant.it/
Kategorie Přípravky proti švábům
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Účinnou složkou gelu je imidacloprid , který se v těle hmyzu váže na neurony, ve kterých blokuje přenášení nervových impulsů, což je pro hmyz smrtelné. Gelová nástraha obsahuje vábivou potravinovou složku, která vyvolává u hmyzu zájem. Po té ji hmyz začne konzumovat a zanášet do úkrytů, začne postupně populace ustupovat. Látka působí smrtelně na nymfy i na ty, co zkonzumují výkaly, v kterých je přítomna. K vyhynutí celého společenství docház í během 10 dnů. Za běžných podmínek je Gelová nástraha proti rusům a švábům IMIDASECT účinná 2 měsíce. Přípravek lze použít ve vnitřních prostorách, od obytných místností, přes komory, sklepy, restaurace po potravinářské výrobny, hotely zdravotnická zařízení a další.

Návod k použití

Gel pomocí obalové trysky naneste v blízkosti míst, kde se škůdci pohybují. Jedna kapka by měla být velká přibližně 0,5 cm. Gelovou nástrahu proti švábům a rusům IMIDASECT není vhodné aplikovat na plochy, které jsou pravidelně uklízené, omývané vodou či čerstvě ošetřené jiným insekticidním přípravkem. Za takových okolností hrozí přemístění přípravku, poškození či kontaminaci potravin. Přípravek aplikujte na místa kde je teplota nižší než 50 °C. Při práci mějte na sobě ochranné oděvy, které jsou chemicky odolné. Při práci v místnosti větrejte, zároveň nic nekonzumujte ani nekuřte. Pravidelně kontrolujte a v případě potřeb nástrahu doplňte.

Dávkování nástrahy proti rusu domovnímu a švábu hnědopasému

Při mírném zamoření: 1 kapka (0,1 g) / m²
Při silném zamoření: 2 kapky (0,2 g) / m²

Dávkování nástrahy proti švábu obecnému a švábu americkému

Při mírném zamoření: 2 kapky (0,2 g) / m²
Při silném zamoření: 3 kapky (0,3 g) / m²

Gel vystačí na ošetření na 15 až 50 m² plochy.

Skladování přípravku

Gelovou nástrahu proti rusům a švábům IMIDASECT skladujte v těsně uzavřených původních obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě. Vyhněte se vysokým teplotám a přímému slunečnímu světlu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Složení

Imidacloprid: 2, 15 % 1,2 -Benzisothiazol- 3(2H)-one: <0, 03 %
Směs: 5-Chlor- 2-methyl-3(2H)- isothiazolon a 2- Methyl-2Hisothiazol- 3-on: <0,01 % poly(oxy-1,2-ethanediyl) α-[2,4,6-tris(1- phenylethyl)phenyl]-ω- hydroxy- : <0,11 % sodium hydroxide : <0, 22 %

První pomoc při zasažení

Dojde-li k vdechnutí látky, zajistěte přísun čerstvého vzduchu. V případě náhodného pozření nevyvolávejte zvracení, pouze vypláchněte ústa vodou a následně vyhledejte pomoc lékaře. Zasaženou kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem. Dostane-li se gel do očí, okamžitě je začněte oplachovat i v prostorách pod víčky. Jsou-li čočky přítomny, nejprve je vytáhněte. Po té vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení

Obsahuje 5 g gelu v tubě

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Likvidaci gelové nástrahy proti rusům a švábům provádějte ve schválené spalovně pro spalování odpadu. Prázdné obaly od výrobku likvidujte jako nebezpečný odpad.
Přípravek by se neměl dostat do vodních zdrojů ani kontaminovat půdu. V případě úniku kontaktujte příslušné orgány. 

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí..
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H331 Toxický při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391: Uniklý produkt seberte.
P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Podobné produkty

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
4x
4
2x
3
0x
2
1x
1
0x
5
Avatar autora | 18.12.2021
+ spolehlivý

2
Avatar autora | 15.3.2021
- Rychle schne

učiné ale rychle schne pak už to nechtějí
4
Avatar autora | 5.11.2020
- Špatně se otvírá.

5
M Avatar autora | 20.8.2018
Funguje :)