HAGOPUR Sprej proti kunám 200ml ochrana proti kunám

 
 

HAGOPUR Sprej proti kunám chrání kabely, brzdové hadičky, elektrické přístroje v automobilech, hadice a svazky izolovaných drátů. Odpudí kunu také z vašich zahrad a nemovitostí.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
31.1.2023
Cena 494 Kč bez DPH
598 Kč    
Kód produktu 35505
Značka HAGOPUR AG
Kategorie Přípravky proti kunám
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku

Jedná se o produkt na bázi přírodních pachů, s biologicky odbouratelným nosičem, velkou účinností a širokou možností použití. Chrání kabely, brzdové hadičky a elektrické přístroje v automobilech. Zamezuje škodám vzniklým v důsledku přehryznutí. Kuna je znepokojena a zůstává ve svém přirozeném životním prostředí. Specielní ventil bezpečně uzavírá dózu a zajišťuje jednoduchou aplikaci díky přiloženým polštářkům.

Možnosti dalšího použití: půdy, elektroagregáty, komposty

Průzkum mezi automobilisty ukázal, že více než 91% uživatelů bylo s produktem spokojeno

Návod k použití

Použití v automobilech:
Části plsti, které jsou přiložené ve víčku, připevněte na vhodná místa v prostoru motoru a přibližně každých 6 týdnů opětovně nastříkejte účinnou látku (na každou plsť stříkněte zhruba 10krát). Nepoužívejte uvnitř automobilu nebo v blízkosti přívodů vzduch, jinak hrozí nebezpečí vzniku nepříjemného zápachu v interiéru vozu.

Kuny si značkují svá území. Úspěšná aplikace spreje proti kunám proto závisí na důkladném umytí motoru, spodku vozidla a podběhů kol. Staré pachové značky se musí bezpodmínečně odstranit.

Během aplikace přípravku používejte vždy ochranný oděv a ochranné rukavice !!!

Skladování přípravku

Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami přes 50°C.

Složení

Účinné látky: Geraniol CAS 106-24-1 0,45g/kg
2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol Cas 42822-86-6 2,3g/kg

První pomoc při zasažení

Všeobecná doporučení:
Při úrazu nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tuto etiketu. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí.
Vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře.
Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.
Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.
Požití: Nevyvolávejte zvracení a nic nepijte, okamžitě navštívit lékaře.

Doba použitelnosti

dva roky od data výroby (viz víčko nádoby)

Balení

Aerosol 200 ml v tlakové nádobě + 4 plstěné čtverečky přiložené ve víčku

Upozornění související s bezpečností

Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami přes 50°C. I po vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozpálené předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - nekuřte! Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte v uzavřených prostorách - bez dostatečného větrání hrozí možnost vzniku výbušných par.

100px-GHS-pictogram-flamme.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

Signální slovo: Nebezpečí

Upozornění na nebezpečí:
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní upozornění:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte pře d teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný odě v/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou, Vyjměte
kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevyst avujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Podobné produkty

 • 002223 ATAK Odpuzovac kun kulicky 2ks Kód: 17427
  Atak - kuličky proti kunám 2ks kuličky proti kunám pro ochranu motorového prostoru
  Skladem Značka: AgroBio OPAVA Záruka: 2 roky

  Atak - kuličky proti kunám slouží pro ochranu motorového prostoru s okamžitým účinkem v průběhu celého roku. Kuličky obsahují přírodní látku, která má pro kuny velmi odpuzující zápach, a ty se pak tomuto ošetřenému prostoru vyhýbají. Balení obsahuje dvě kuličky a poskytuje ochranu po dobu až 3 měsíců.

  232 Kč
 • Sprej proti kunám 500ml - Přípravky proti kunám Kód: 22178
  Sprej proti kunám 500ml Ochrana proti kunám
  Skladem Značka: Motip Dupli Záruka: 2 roky

  Sprej na ochranu motorového prostoru automobilu proti kunám. Díky přesné stříkací trysce se sprej proti kunám snadno aplikuje do všech motorových částí
  automobilu včetně pohyblivých částí, na kterých vytváří ochranný film. Navíc odolává vlivům počasí a zůstává stálý i při opakovaném zahřívání motoru. Díky tomu je váš vůz chráněn proti kunám po dobu 2 měsíců.

  280 Kč
 • odpuzovac kun 500ml Kód: 17104
  Odpuzovač kun kouzlo přírody 500ml přírodní sprej odpuzující kuny500ml
  Skladem Značka: AgroBio OPAVA Záruka: 2 roky

  Přírodní sprej fungující jako pachový repelent Odpuzovač kun zamezuje nechtěnému vstupu živočichů v uzavřených prostorách jako jsou půdy, sklady či chlévy. Lze je také použít pro odpuzování kuny od motorů automobilů. Přípravek po aplikaci rozprašovačem působí až několik týdnů.

  246 Kč
 • antifer do auta Kód: 36653
  Antifer pachový ohradník do auta proti kunám sada do auta
  Skladem Značka: Odour s.r.o.

  Sada do auta s jedinečnou směsí několika typů pachů pro ochranu motorového prostoru před kunami. Snadná aplikace.

  328 Kč

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.