Effect - univerzální insekticid 400 ml Sprej proti hmyzu

Kód: 41639
104 Kč 86 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
23.3.2023

Účinný sprej na ochranu před všemi druhy hmyzu. Má okamžitý efekt, zajišťuje dlouhodobou ochranu a osvěžení prostoru s příjemnou vůní.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Effect univerzální insekticid v aerosolu zajišťuje okamžitou a dlouhodobou ochranu vnitřních a vnějších prostorů před nepříjemným hmyzem.
Je účinný zejména proti mouchám, komárům, molům, muškám, roztočům a ostatním druhům hmyzu (mravencům, stříbrným rybkám, švábům, vším, apod.).
Působí kontaktně i repelentně - způsobuje okamžité zničení obtíženého hmyzu a díky obsaženému repelentu chrání prostor po dlouhou dobu. Přidaná citrusová vůně příjemně osvěží prostor. Prostředek nezanechává skvny na zasažených površích.

Návod k použití

Před použitím sprej důkladně protřepejte. Držte sprej v co nejrovnější poloze.

Proti mouchám a jinému létajícímu hmyzu postřik stříkejte do prostoru místnosti směrem nahoru ve všech směrech. Postupujte od konce místnosti směrem ke dveřím abyste nevdechovali aerosol.
Doba postřiku místnosti o objemu 20 m2 činí asi 5 sekund.

Proti lezoucímu hmyzu stříkejte do jejich skrýší ze vzdálenosti 30 cm nebo preventivně kolem oken, do štěrbin, sklepích, spižírnách, na terasách aj

Nepoužívejte v přehnaně velkém množství. nebo jinak než podle návodu. Nestříkejte po lidech, domácích zvířatech, na potraviny, na zařízení na přípravu jídla a na jídelní příbory.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Zajistěte větrání čerstvým vzduchem.V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Kůži umyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Vypláchněte oči vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: V případě požití nebo v případě jiného problému vyhledejte lékařskou pomoc

Skladování přípravku

Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě, chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C.

Složení

Účinné látky: tetramethrin 0,3%, permethrin (ISO) 0,1%

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 3 roky od data výroby

Balení

400 ml aerosolu

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-flamme.svg

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechovat mlhu/výpary.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P401 Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

 

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky proti hmyzu
Záruka: 2 roky
Druh přípravku: Sprej
Objem: 400 ml
Škůdce: Mol
Značka: Effect

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: