Ortiva 50ml Fungicidní přípravek k ochraně zeleniny proti houbovým chorobám

 
 

Fungicidní přípravek proti houbovým chorobám zeleniny, sypavce borové, rzím a skrvnitostem na okrasných rostlinách. Díky obsaženým látkám působí protektivně a zároveň zabraňuje vzniku nových infekcí.

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do
22.10.2019
Cena 189,26 Kč bez DPH
229 Kč    
Kód produktu 17244
Značka Syngenta Crop Protection AG
Kategorie Fungicidy proti chorobám rostlin
Záruka 2 roky
 

Charakteristika přípravku Ortiva 50ml

Jedná se o širokospektrý fungicid, účinný proti původcům důležitých chorob ze skupin Oomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes. Přípravek je registrován pro: rajčata (čerň rajčatová, hnědá skvrnitost rajčete, padlí rajčete, plíseň bramborová), paprika (hnědá skvrnitost papriky, sklerotiniová hniloba papriky), okurka  (padlí okurky, plíseň okurková), okrasné rostliny (listové skvrnitosti, padlí, rzi) a borovice (sypavky rodu Lophodermium). Obsažená účinná látka azoxystrobin má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů při dýchání mitochodrií. Účinek je především protektivní, a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Dále obsahuje Azoxystrobin, který působí dlouhodobě a může tak zabránit vzniku nové infekce. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („zelený efekt“).

Návod k použití přípravku Ortiva 50ml

Přípravek se aplikuje postřikem na celé rostliny. Odměřené množství přípravku vlijte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení. Postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Dávkování dle plodiny a škodlivého organismu::
borovice - sypavky rodu Lophodermium - 0,1 % (10 ml/10 l vody) (10 ml /4-10 l vody /100 m2), ochranná lhůta je 10 dní, max. 3x
brokolice - alternáriová skvrnitost brukvovitých, plíseň zelná - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 14 dní, max. 2x
celer - septorióza celeru - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 14 dní, max. 2x
cibule - bílá hniloba cibule, kladosporiová skvrnitost listů cibule, plíseň cibulová - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 14 dní, max. 2x
cibule, šalotka - plíseň cibulová - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 14 dní,  max. 2x
cuketa- padlí cukety, plíseň okurková - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2, max. 2x
česnek- bílá hniloba česneku, kladosporiová skvrnitost listů česneku, plíseň cibulová, rzi - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 14 dní, max. 2x
hrách cukrový, hrách dřeňový - antraknóza hrachu, plíseň hrachová, sklerotiniová hniloba hrachu - 10 ml / 2-4 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 14 dní. max. 2x
chřest - černá hniloba chřestu, rez chřestová - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2,  max. 3x
kapusta, kapusta růžičková - alternáriová skvrnitost brukvovitých, plíseň zelná - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2. ochranná lhůta je 14 dní, max. 2x
kedluben - plíseň zelná, skvrnitost listů 10 ml / 4-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je - 14 dní, max. 2x
květák - alternáriová skvrnitost listů, plíseň zelená - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 14 dní,  max. 2x
mrkev - padlí miříkovitých, suchá skvrnitost listů mrkve - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 10 dní, max. 2x
okrasné rostliny mimo trávníky - listové skvrnitosti, padlí, rzi - 5-10 ml / 4-10 l vody /100 m2 0,1 % (10 ml/10 l vody), ochranná lhůta je 2 dny, max. 2x
okurka - pole padlí okurky, plíseň okurková - 10 ml / 4-10 l vody /100 m2,ochranná lhůta je 3 dny, max. 3x
okurka - skleník padlí okurky, plíseň okurková - 5-10 ml / 6-10 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 3 dny, max. 3x
paprika zeleninová (pole) - hnědá skvrnitost papriky, sklerotiniová hniloba papriky - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 3 dny, max. 2x
paprika zeleninová (skleník) - hnědá skvrnitost papriky, sklerotiniová hniloba papriky - 5-10 ml / 6-10 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 3 dny, max. 2x
petržel kořenová - padlí miříkovitých - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 10 dní, max. 2x
pór - alternáriová skvrnitost póru, kladosporiová skvrnitost listů póru, rzi - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2,  ochranná lhůta je 21 dní, max. 2x
rajče (pole) čerň rajčatová, hnědá skvrnitost rajčete, padlí rajčete, plíseň bramborová - 5-10 ml / 4-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 3 dny, max. 3x
rajče -(skleník) čerň rajčatová hnědá, skvrnitost rajčete padlí rajčete, plíseň bramborová - 5-10 ml / 6-10 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 3 dny, max. 3x
zelí - alternáriová skvrnitost, brukvovitých, plíseň zelná - 10 ml / 4-6 l vody /100 m2, ochranná lhůta je 14 dní, max. 2x

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařské ošetření.
První pomoc při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče); nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
Při vyhledání lékařského ošetření, informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, na dobře větratelných a uzavřených místech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým
slunečním zářením.

Složení přípravku

Účinná látka: azoxystrobin 250 g/l (22,9%)

Balení

50 ml plastová láhev se šroubovacím uzávěrem, v kartonové krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.
Při práci v uzavřených prostorách (skleníky, fóliovníky): Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin a řádném odvětrání pracovních prostor. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Provozovatel tohoto webu PEST TRADE solutions s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.