Muskil pasta 5kg Velmi účinné díky kombinaci dvou účinných látek

 
Profi Efekt lupa
 

Jedová nástraha na hlodavce Muskil pasta je ideální pro likvidaci myší, potkanů či krys v uzavřených prostorách. Narozdíl od většiny ostatních přípravků Muskil pasta obsahuje dvě účinné látky a patří mezi nejúčinnější nástrahy. Nástraha je ideální pro použití v deratizační staničce.

Dostupnost Vyprodáno
Cena 1 446,28 Kč bez DPH
1 750 Kč
Kód produktu 13286
Kategorie Přípravky proti hlodavcům
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Toto balení je určeno pouze pro profesionální použití.


Určeno pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních.
S vypracovanými pravidly pro nakládání s nebezpečnými chemickými směsmi podle zákona 258/2000 Sb. §44a. 

Podle směrnice Evropské unie č. UE 2016/1179 (IX ATP of CLP) došlo k překlasifikování dosavadních směsí, tedy přípravků. Od tohoto data budou všechny přípravky s obsahem účinné látky větším než 0,003% klasifikovány jako toxické pro reprodukci (H360D) a dostupné budou pouze pro PROFESIONÁLNÍ uživatele (tedy pro uživatele, kteří vlastní osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 nebo 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních. Vzhledem k tomu, že jsou tyto směsi klasifikovány jako toxické, je nutné, aby profesionální uživatel měl vypracována pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými směsmi podle zákona 258/2000 Sb. §44a. 

Charakteristika přípravku


Muskil pasta je balená po malých dávkách v sáčcích z transparentního filtračního papíru. Pro zvýšení atraktivity pro hlodavce obsahuje krmné stimulátory spolu s potravinářskými surovinami. Přípravek působí proti myším, potkanům, hrabošům a dalším hlodavcům. Hlavní účinnými složkami přípravku jsou Bromadiolon a Difenakum. Tyto látky patří mezi antikoagulační rodenticidy, které po pozření v těle škůdce výrazně snižují srážlivost krve, což vede postupně k jeho uhynutí. Nástup účinku není úplně okamžitý a to zajišťuje, že ostatní hlodavci nezískají k nástraze Muskil pasta podezření a sní ji. V závěru působení jedu škůdci pociťují nedostatku vzduchu a tak končí mrtví na volných prostranstvích, odkud je lze snadno odklidit.

Návod k použití


Nástrahu na hlodavce umístěte do deratizační staničky, aby se zabránilo nechtěnému pozření dětmi či domácími zvířaty, např.: psy, kočkami, drůbeží apod. Muskil pasta ukrytá ve staničce je stabilní a nedochází k jejímu úniku do prostředí. V případě položení nástrahy označte důrazně místa, kde jste nástrahu položili, včetně
uvedení názvu. Po položení sáčků provádějte pravidelnou kontrolu úbytku nástrahy a v případě nalezení uhynulých škůdců proveďte okamžitě úklid. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Skladování přípravku Muskil pasta


Přípravek skladujte při běžných teplotách v uzavřeném skladu mimo dosah dětí a dalších nepovolaných osob. Zabraňte zamrznutí látky a jejímu kontaktu s tepelnými zdroji. Při uchovávání a převážení látky zabraňte kontaminaci krmiv, nápojů a potravin a dalších chemických a aromatických látek.

Složení


Bromadiolon : 0, 0025 %
Chemický název: 3-[3-(4 -b́ romo-[1,1 -b́ iphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-
phenylprophyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
Difenakum : 0, 025 %
Chemický název: 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin
56073-07-5

První pomoc při zasažení


V případě vdechnutí přípravku vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. dostane-li se přípravek do očí, důkladně je oplachujte pod proudem vody nejméně 15minut. Dojde-li ke styku látky s kůží, zasažené místo omývejte důkladně vodou. Při požití vypláchněte okamžitě ústa vodou a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. S sebou mějte bezpečnostní list či etiketu od přípravku. Hlavní akutní dlouhotrvající symptomy: krvácení z nosu, dásní, krváceniny v podkoží a na
sliznicích. Zasažená osoba může být v šoku a pociťovat celkovou slabost.

Balení Muskil pasta


Balení obsahuje 5kg – cca 250 sáčků

Upozornění související s bezpečností


Přípravek je vysoce toxický pro vodní organizmy , proto je nutné zabránit jeho úniku do kanalizačních a povrchových vod. To platí i pro prázdné obaly od přípravku. V případě úniku kontaktujte příslušné orgány. Také je nebezpečná kontaminace půdy. Při úniku malého množství na pevnou plochu stačí látku mechanicky odebrat a zlikvidovat jako komunální odpad . Při úniku většího objemu likvidujte odpad jako nebezpečný. Prázdné obaly od přípravku nepoužívejte k ničemu jinému.
Při práci s nástrahou na hlodavce Muskil pasta používejte ochranné pomůcky : chemicky odolné rukavice a pracovní oděv. Po práci si sundejte veškerý oděv včetně bot a osprchujte se.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Označení rizik :
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P401: Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280: Používejte ochranné  rukavice.
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P301+310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P401: Skladujte odděleně od potravin

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Provozovatel tohoto webu PEST TRADE solutions s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.