Brocum sáčky 300g Samoobslužné sáčky Brocum

 
 

Nástraha pro hubení hlodavců velmi vhodná k hubení myší. Brocum sáčky lze použít pro profesionální i neprofesionální hubení myší, potkanů a krys. Vysoce účinná
nástraha s postupným nástupem znemožňuje rozpoznat dalším členům kolonie souvislost mezi pozřením nástrahy a uhynutím. Nevyvolává obranné reflexy. Balení 300g pasty v jedlých sáčcích.

Dostupnost Vyprodáno
Běžná cena 121 Kč
Ušetříte 37 Kč (–31 %)
Cena 69,42 Kč bez DPH
84 Kč
Kód produktu 13287
Kategorie Přípravky proti hlodavcům
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Prodej tohoto zboží byl od 1.3.2018 zakázán a bez náhrady ukončen.

 

Charakteristika přípravku


Nástraha je vhodná pro profesionální i neprofesionální hubení krys, potkanů a myší v uzavřených prostorách a v jejich nejbližším okolí. Hlavní účinnou složkou Brocum sáčků z jedlého papíru je brodifacoum. Tato látka patří do skupiny tzv. antikoagulantů. Látky z této skupiny po pozření v těle hlodavce snižují srážlivost krve a zvyšují propustnost krevních cest, což vede k úplnému kolapsu organizmu. K uhynutí hlodavců dochází po pozření jedné dávky a to přibližně po 3 až 10 dnech . Díky tomu nemohou členové kolonie snadno zpozorovat otravu a vyhnout se konzumování nástrahy. Součástí složení nástrahy je také hořká substance známá pod názvem Bitrex, která brání náhodnému pozření nástrahy dětmi či domácími zvířaty. Každý sáček obsahuje 20 g požerové nástrahy . Přípravek je určen k
používání v uzavřených prostorách a v jejich bezprostředním okolí.

Návod k použití


Nástrahu proti hlodavcům Brocum sáčky aplikujte do komerčních deratizačních staniček se zabezpečením. Umisťujte je na místa, kde se hlodavci pohybují, tam, kde mají své cestičky, skrýše, nor či vyhledávají potravu. Než provedete deratizační zásah, odstraňte z místa zásahu, je-li to možné, všechny potraviny, které by potkany či myši lákaly. Každou staničku označte štítkem s těmito informacemi: název přípravku, účinná látka, antidotum. Nesmí chybět upozornění, že se zařízením není možné nijak manipulovat. V případě profesionálního zásahu proti hlodavcům uveďte též jméno, adresu a telefonní číslo
firmy.


Dávkování proti myši domácí
2 sáčky (40 g) na každých 100 m 2 .


Dávkování proti potkanovi a kryse
3 - 5 Brocum sáčků ( 60 - 100 g) na každých 100 m 2 .

Skladování přípravku Brocum sáčky


Teplota skladování: 0 - 40 °C . Přípravek nesmí být v bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů. Uchovávejte a transportujte odděleně od potravin , desinfekčních látek, krmiv, léků a obalů od uvedených látek. Skladujte v originálních obalech, na suchém a tmavém místě, které lze zamykat. Chraňte před zvířaty, dětmi a nepoučenými osobami.

Složení


Účinná látka: brodifacoum v koncentraci: 50 mg/kg (0,005 %)

První pomoc při zasažení


Při zasažení kůže sundejte potřísněné kusy oděvu včetně bot a proveďte důkladné omytí zasaženého místa a jeho okolí. Minimálně 24 h po omytí postižené místo kontrolujte, přetrvává-li podráždění, navštivte lékaře. Dostane-li se přípravek do očí, po dobu 15 minut je vyplachujte plně otevřené pod proudem tekoucí vody. V případě náhodného pozření nevyvolávejte zvracení, podejte postiženému absorpční uhlí (musí být k dispozici na pracovišti) v dávce 25 – 100 mg a proveďte konzultaci s toxikologickým informačním centrem. Poskytněte intoxikované osobě antidotum K1 v dávce 15 – 25 mg. Vzhledem k povaze přípravku, při správném zacházení nedochází k uvolňování účinné látky a tudíž nemůže dojít k vdechnutí. Přesto, pokud dojde k nadýchání prašných částí, vyveďte
postiženého na vzduch a kontaktujte lékaře. Máte-li průjem po požití, zvracíte, pociťujete indispozici, krvácení z nosu či dásní, šok či další
akutní a opožděné symptomy a účinky, vyhledejte lékařskou pomoc. S sebou mějte k dispozici etiketu či bezpečnostní list.

Doba použitelnosti Brocum sáčky


2 roky od data výroby uvedeného na obalu

Balení


Balení obsahuje cca 15 sáčku celková hmotnost balení je 300 g.

Upozornění související s bezpečností


Při práci s přípravkem chraňte své tělo včetně rukou a očí ochrannými oděvy a pomůckami. Zabraňte kontaminaci potravin, nápojů, krmiv, obalů od uvedených látek. Také zabraňte kontaminaci kuchyňského náčiní. K dekontaminaci povrchu použijte houbu spolu s 5% roztokem chloridu sodného (kuchyňská sůl). Přípravek může na textiliích zanechat skvrny. Přípravek není vhodný pro použití ve volné přírodě, protože je vysoce toxický pro savce, ptáky a také představuje riziko pro predátory a mrchožrouty, kteří by by se mohli pozřením otráveného hlodavce intoxikovat. K aplikaci přípravku využijte deratizační staničky, které ochrání nástrahu před nepovolanými osobami a necílovými organizmy. Vhodné je staničky připevnit k podlaze . Obaly od přípravku a jeho zbytky skladujte v označených
nádobách a likvidujte dle předpisů jako nebezpečný odpad.Při profesionálním použití je nutné umístit na veřejně přístupných místech viditelné
oznámení o deratizaci.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Provozovatel tohoto webu PEST TRADE solutions s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.