Bagosel 50ml Postřik na plošnou likvidaci komárů

 
 

Emulze pro likvidaci létajícího hmyzu v exteriérech i interiérech. Bagosel koncetrát pro postřik proti komárům je vhodný pro hubení much, komárů a nejrůznějších mušek. Hotový roztok lze použít proti všem generacím hmyzu, a tak snížit jeho celkový výskyt. Balení 50 ml vystačí na ošetření 135 m 2 plochy.

Dostupnost Vyprodáno
Cena 130,58 Kč bez DPH
158 Kč
Kód produktu 19148
Značka BROS
Webová stránka značky bros.pl/
Kategorie Přípravky proti komárům
Záruka 2 roky
Položka byla vyprodána...
 

Charakteristika přípravku

Koncentrát pro vytvoření postřiku sloužícího k likvidaci dospělých i larválních stádií létajícího hmyzu jako jsou komáři, mouchy a různé druhy mušek.
Přípravek působí na škůdce kontaktně . Aplikace roztoku je možná ve veřejných budovách – školách, úřadech, ale také v technických místnostech, jako jsou stáje či sklady. Pravidelná aplikace přípravku v sezónním období výrazně snižuje množství napadení hmyzem. Hlavní účinnou složkou je etofenprox patřící mezi syntetické pyrethroidy, které působí na hmyz kontaktně. Po vstřebání insekticidní látky do těla hmyzu, dochází k narušení nervového systému a následnému uhynutí. Etofenprox se hojně využívá v zemědělství, zahradnictví, vinařství i lesnictví. 50 ml Bagosel koncentrátu pro postřik komárů BROS lze
použít na ošetření až 135 m 2 .

Návod k použití postřiku proti komárům

Pro omezení množství populace v domech, parcích, zahradách či rekreačních střediscích proveďte postřik pro likvidaci komárů na vnější stranu budov do výšky 2 m . Také jím ošetřete keře a stromy vzdálené až 30 metrů od budovy. Při aplikaci na rostliny nezapomeňte ošetřit spodní strany listů, kde se vývojová stádia komárů zdržují. Dospělé jedince likvidujte postřikem všude tam, kde je jich větší výskyt, zvláště na zastíněných místech, stropech či okapech. Po ošetření je možné plochy ihned používat.

Dávkování emulze pro likvidaci komárů v exteriéru
Pro preventivní zásah použijte 50 ml koncetrátu / 6,5 l vody
Pro intenzivní zásah použijte 50 ml koncentrátu / 2,5 l vody

Dávkování pro likvidaci komárů v interiéru
Pro zásah použijte 50 ml koncentrátu / 2,5 l vody

Skladování přípravku

Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv, nápojů, pitné vody a chemických přípravků.
Skladujte v suchých a chladných místnostech v původních řádně uzavřených obalech.
Přípravek se nesmí dostat do rukou dětí ani nepovolaných osob.

Složení

etofenprox: 10 %
oxid křemičitý (křemelina): 0,01%
vonná složka: < 1%

První pomoc při zasažení

Dostane-li se přípravek do očí, látku vyplachujte proudem tekoucí vody s plně otevřenými víčky. Dojde-li k vdechnutí, zajistěte postiženému dostatek čerstvého vzduchu, klid a teplo. Při zasažení kůže kontaminované místo důkladně oplachujte vodou. V případě náhodného pozření vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a ihned vyhledejte lékaře. Přetrvávají-li jakékoli obtíže, či máte jakékoli podezření, vyhledejte lékařskou pomoc. S sebou mějte etiketu obalu či bezpečnostní list.

Balení

obsahuje 50 ml koncentrátu pro postřik proti komárům, muškám apod.

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při manipulaci s přípravkem mějte na sobě ochranný oděv, rukavice, i ochranu očí. Zabraňte vniknutí přípravku do půdy a povrchových vod, spodních vod a kanalizace. Přípravek je toxický pro ryby a všechny vodní bezobratlé živočichy. V případě, že dojde ke kontaminaci půdy, použijte látku s dobrými absorpčními vlastnostmi, jako je písek či piliny. Odebranou látku vyhoďte v označených obalech do nebezpečného odpadu. S odpady a prázdnými obaly nakládejte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
Další rizikové věty:
EUH208 Obsahuje d-Limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P263 Zabraňte styku během těhotenství/kojení.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.potapnicek.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole:
 
Provozovatel tohoto webu PEST TRADE solutions s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, analytické účely a cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.